background image
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Nr 4 (73)
ROK 2009
ISSN 1234-2262
Cena: 4,00 zł
Pismo
Z
WI¥ZKU
P
OL SKIE GO
S
PI SZA
• Czarna Góra • Dursztyn • Falsztyn • Frydman • Jurgów • Kacwin • Krempachy • £apszanka •
• £apsze Ni¿ne • £apsze Wy¿ne • Niedzica • Niedzica-Zamek • Nowa Bia³a • Rzepiska • Trybsz •
Szopka bożonarodzeniowa – wystawiona w konkursie
w Szkole Podstawowej w Łapszach Niżnych wykonana
przez Marię Młynarczyk
Dzie Podhale, dzie Śpis?
Turystyka: Nasi górą!
Winsujyme!
Na to Boze Narodzynie, na tyn Nowy Rok
Zebymy sie docekali drugiego Bozego Narodzynio
We scyńściu we zdrowiu przy dobrym pokoju
W mniyjsych grzychaf wiynksyf radościach,
Hojniyjsyf a urodzajniyjsyf rokach jako my przezyli.
Zeby sie wóm darzyły kury cubate, gynsi siodłate.
zebyscie mieli telo wołków kielo w dachu kołków,
Telo cielicek kielo w lesie jedlicek,
Telo owiecek kielo mak mo ziornecek,
Telo krów kielo w sąsieku plów.
Zeby sie wom darzyły konie z biołymi nogami,
Zebyście na wiesne orali śtyróma pługami!
Jak nie śtyróma to trzóma, jak nie trzóma to dwóma,
Jak nie dwóma, to jednym ale cogodnym.
A do reśty zebyście byli weseli jako w niebie janiyli!
Wiedza o Spiszu i Podhalu przyda się każdemu i zawsze.
Więcej na temat konkursu szkolnego przeprowadzonego
w Krempachach czytajcie na str. 2 -3.
Tegoroczna zima najpierw zaskoczyła wszystkich,
potem zaspała przed świętami i spóźniła się cały tydzień.
Chociaż pogoda płatała figla to wyciągi narciarskie i inne
atrakcje w regionie dobrze przygotowane są do sezonu zi-
mowego. Na turystów od Tatr po Pieniny czekają liczne
atrakcje. Znacznej poprawie uległa infrastruktura komu-
nalna, zrealizowano nowe inwestycje, zwłaszcza na terenie
gminy Łapsze Niżne i Bukowina Tatrzańska. Zmianę za-
uważyli turyści, a samorządy i przedsiębiorcy zbierają na-
grody i wyróżnienia, o których szczegółowo informujemy
na str. 10-12.
Stacja narciarska Czarna Góra – Koziniec,
w oddali Białka, Kaniówka i Kotelnica Białczańska