background image
„Na Spiszu” nr 2 (67) 2008 r.
40
W Polsce z owoców z dodatkiem gruszek robi się gala-
retki, które są niezastąpionym dodatkiem do ciemnych mięs
i dziczyzny. Galaretka z brusznic jest podstawą prawdziwe-
go sosu Cumberland. Zmieszana z chrzanem, skórką poma-
rańczową i gruszkami z odmian, o dużej liczbie komórek
kamiennych (dających chropowaty posmak) jest podstawo-
wym angielskim dodatkiem do dziczyzny. W handlu podsta-
wą tych sosów jest galaretka porzeczkowa będąca kiepską
namiastką wyrobu z brusznic.
Brusznica znana jest pod taką nazwą na Podhalu Spiszu,
Orawie i w prawie całej Małopolsce. W pozostałych czę-
ściach Polski na brusznicę mówią przeważnie „borówka”,
choć spotykane są też inne nazwy.
Zwraca na to uwagę A. Danysz w artykule: Odrębności
słownikarskie kulturalnego języka w Wielkopolsce w sto-
sunku do kulturalnego języka w Galicji, JP II 245, oraz
K. Nitsch, Odrębności słownikowe Poznania, Krakowa,
Warszawy, JP II 265 (Wybór pism polon. II 212).
Literatura
Władysław Matuszkiewicz: Przewodnik do oznaczania
zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe
PWN, 2006. ISBN 83-01-14439-4.
„Język Polski”; artykuł z 1960 r. Elżbiety Belcarzowej
pt. Czarne jagody, borówki i ich synonimy, s. 281—291
Artur Czesak – rozważania o specyfice gwary małopol-
skiej na prywatnej stronie internetowej. Materiały publiko-
wane w Internecie.
opr. Jb
Janusz Pilny potrzebuje pomocy
Janusz Pilny jest sołtysem Leśnicy, radnym oraz prze-
wodniczącym Komisji Oświaty i Kultury w Gminie Buko-
wina Tatrzańska. W dniu 3 września ubiegłego roku uległ
poważnemu wypadkowi. W związku z tym przeszedł 6 ope-
racji, czekają go następne oraz bardzo długie leczenie i re-
habilitacja. Do tej pory chętnie wspierał potrzeby społeczne
i akcje charytatywne – teraz sam potrzebuje pomocy!
Janusz jest też instruktorem śpiewu i tańca zespołów re-
gionalnych. Ma własną kapelę pod nazwą „MUZyKA JA-
NUSZA PILNEGO”, która znana jest z pięknych pieśni ku
czci Ojca Świętego Jana Pawła II. W zespołach uczył śpie-
wu, tańca prowadził też szkółki muzyczne pracował z mło-
dzieżą i dziećmi, a jego praca jest w bardzo dużym stopniu
pracą społeczną. Do 3 września ubiegłego roku był bardzo
dumny z tego że może komuś pomagać uczyć i przekazywać
młodszemu pokoleniu naszą kulturę regionalną.
Grał m.in. na Śpiskiej Watrze w Niedzicy, Dniu Po-
lowaca w Jurgowie, w czasie gminnej Lindady w dniu 3
– Maja, przy Oświycaniu Ducha i na Festynie w Czarnej
Górze. Jest organizatorem Koncertu Wspomnień Leśnica-
Groń w Hołdzie dla Jana Pawła II „Na Was zawsze można
liczyć”. W przeddzień wypadku chciał wesprzeć społeczny
trud organizatorów Dnia Papieskiego na Rzepiskach Przez
wypadek, z którego ledwo uszedł z życiem, wszystko legło
w gruzach. Podczas przygotowań drzewa na opał do domu
na zimę został przygnieciony przez drzewo i doznał wiele
obrażeń, tj. rozerwana tętnica, uszkodzenie splotu ramien-
nego, połamana łopatka, połamane żebra, pęknięta wątroba,
rozerwana przepona, woreczek żółciowy, wielo odłamowe
złamanie nogi. Lekarze nie dawali mu wielkich szans na
przeżycie. – „Po dwóch miesiącach, kiedy mój stan się usta-
bilizował powiedzieli że to cud, że z tego wyszedłem. Oglą-
dałem już świat z tamtej strony i strasznie prosiłem Matkę
Boskom i Ojca Świętego, że się chcę wrócić do dzieci i żony,
myślę i jestem pewien że oni mnie wysłuchali”, stwierdził
Janusz w czasie czarnogórskiej watry w Zielone Świątki.
Nigdy nikogo nie prosił o pomoc, ale teraz znalazł się
w ciężkiej sytuacji zdrowotnej i finansowej z uwagi na koszty
dalszych operacji w Niemczech. Gdyby ktoś mógł pomóc,
Janusz byłby dozgonnie wdzięczny. Nauczył się grać na
flecie i pięknie śpiewa. Mimo bólu (ma niedowład ręki, tak-
że lewa noga ma niedowład i musi się podpierać kulą) gotów
jest odwdzięczyć się za pomoc swoją MUZYKĄ (kapelą)
lub dawać koncerty wraz zespołem regionalnym.
_____________________________________________
Kontakt: Janusz Pilny, Ul. Polna 32, Leśnica 34-406
tel. 018 26 564 99, kom. 504 408 388
www.januszpilny.pl e-mail: januszpilny@wp.pl
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG