background image
45
„Na Spiszu” nr 2 (67) 2008 r.
mieszczenia do rehabilitacji ludzi niepełnosprawnych oraz
gabinet lekarski. Nie zabraknie restauracji, kawiarni i barów.
Z obiektów szacunkowo korzystać będzie do 1000 osób.
Wybudowane przy obiekcie parkingi zapewnią miejsce
dla 200 samochodów osobowych i 10 autobusów. Manka-
mentem jest wąska droga dojazdowa ze skrzyżowania Na
Klinie, ale jej poszerzenie obiecały sfinansować władze gmi-
ny Bukowina Tatrzańska. Podobny obiekt planowany jest
też w Białce Tatrzańskiej z wykorzystaniem infrastruktu-
ry kompleksu narciarskiego Bania-Kotelnica. W ten sposób
gmina Bukowina Tatrzańska znana z ofensywy w zakresie
rozwoju narciarstwa poszerzy koszyk atrakcji o pluskanie
i nurkowanie o każdej porze roku.
(JB)
Bukowina: budowa basenów
na ukończeniu
W 2001 r. w Bukowinie Tatrzańskiej zawiązała się spół-
ka o nazwie Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne Sp.
z o.o. W kwietniu 2007 roku ruszyła budowa, która jest ter-
minowo realizowana, a po jej zakończeniu w grudniu 2008
roku Bukowina Tatrzańska zostanie zaliczona do najlep-
szych europejskich ośrodków typu SPA.
Według zapewnień zarządu spółki, bukowiańskie termy
będą zarówno ośrodkiem uzdrowiskowym i rehabilitacyj-
nym, jak i centrum rozrywki dla całej rodziny. Pod inwe-
stycję przeznaczono powierzchnię 4 ha i umiejscowiona jest
w zacisznej okolicy otoczonej lasami, z pięknym widokiem
na góry. Powstanie na niej szeroko rozwinięta infrastruktu-
ra uzdrowiskowa i turystyczna. Obiekty termalne obejmą
12 basenów: 6 zewnętrznych i 6 wewnętrznych, z których
każdy wyposażony zostanie w urządzenia do aquaterapii.
Całorocznie funkcjonować będzie 10 kąpielisk. Temperatura
wody w basenach utrzyma się w granicach 29-36
o
C.
Przewidziano również szereg atrakcji dla dzieci, mię-
dzy innymi piaskownicę wodną i zjeżdżalnię oraz specjal-
ne pływalnie dla najmłodszych. Na terenie bukowiańskich
term dostępne będą różnego rodzaju sauny: rzymskie, fińskie
i góralskie, a także siłownie, solarium, gabinety oferujące
masaże i zabiegi kosmetyczne. Znajdą się tam również po-
W dniu 31 maja 2008 r. Rada Nadzorcza Zespołu Elektrowni Wodnych
Niedzica S.A. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa
Zarządu Spółki i powołała na to stanowisko Pana Grzegorza Podlewskiego.
Nowy prezes ma 50 lat, pochodzi z Tychów. Jest absolwentem Politech-
niki Śląskiej w Katowicach na kierunku organizacja i zarządzanie. Był rad-
nym Rady Miejskiej w Tychach w latach 1994 – 1998 oraz organizatorem
koła środowiskowego Platformy Obywatelskiej w tym mieście. Dotychczas
pracował jako menedżer w firmach motoryzacyjnych, paliwowych i teleko-
munikacyjnych.
Życzymy powodzenia w nowym miejscu pracy. (red)
Nowy prezes Zespołu Elektrowni Wodnych w Niedzicy
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Nowy prezes Zespołu Elektrowni Wodnych w Niedzicy