background image
„Na Spiszu” nr 2 (67) 2008 r.
48
wych 2008 w Zakopanem odpoczywała młodzież węgierska,
która z zaciekawieniem zwiedzała teren historycznego po-
granicza polsko-węgierskiego. Ogromne wrażenie wywarł
na nich kompleks wyciągów na białczańskiej Kotelnicy, wi-
dok na Tatry z Czarnej Góry oraz z Rusińskiego Wierchu na
Bukowinie, gdzie młodzież spotkała się z Janem Kurucem.
Rodzina bukowiańskich Kuruców wywodzi swe korzenie
z Rzepisk. Słowo ‘kuruc” znaczy żołnierz (powstaniec)
i cieszy się ogromnym szacunkiem na Węgrzech. „Powsta-
nie Kuruców” zapisało się jako niezwykle ważne patriotycz-
ne wydarzenie w historii tego kraju. W powstaniu uczest-
niczyli także przedstawiciele innych narodowości, w tym
liczni Polacy. Wielu z nich potem uciekało przed represjami
na odludzie. Do tego świetnie nadawały się tereny między
Tatrami i Pieninami i choćby taki Derenk.
W tym roku odpust w Derenku (20 lipca 2008 r.) wybra-
ła się spora grupa ludzi z Białki Tatrzańskiej i Czarnej Góry.
Dołączyli do nas historycy z Podhala i Krakowa. We Mszy
świętej koncelebrowanej uczestniczył ks. Jan Byrski, pro-
boszcz parafii Białka Tatrzańska, a wójt Sylwester Pytel oraz
Eugeniusz Gogola na zakończenie uroczystości przekazali
zdjęcie Białki Tatrzańskiej z lotu ptaka. Uroczystość uświet-
niona została występami połączonego zespołu „Białcanie”
i „Mali Białcanie”. Dzięki tej góralskiej z pochodzenia wsi
Polonia z całych Węgier spotyka się corocznie, począwszy
od 1990 roku. Więcej wrażeń przekażemy w następnym
numerze.
(red)
Nase Madziary
Związek Polskiego Spisza otrzymał zaproszenie Ogól-
nokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej na Węgrzech
na uroczystość „Dnia Węgierskiej Polonii” (21.VI.2008).
Zaproszenie otrzymali też Wójt Sylwester Pytel i Starosta
Andrzej Gąsienica Makowski. Święto jest manifestacją jed-
ności kilkutysięcznej rodziny polonijnej zamieszkałej w tym
przyjaznym nam kraju. Patronem Polonii węgierskiej jest
św. Władysław – król Węgier, którego matka była Polką. Jak
co roku w święcie wzięli udział przedstawiciele polskiego
Sejmu i Senatu oraz węgierskiego Parlamentu.
Jedyną miejscowością zamieszkałą przez Polaków na
Węgrzech była wieś Derenk, nieopodal słowackiej Rożna-
wy. Wieś położona w Parku Narodowym Aggtelek została
w czasie II wojny światowej wysiedlona, ale mimo rozpro-
szenia i dziwnych kolei losu nasi rodacy zachowali świado-
mość polskiego pochodzenia, choć upłynęło blisko 300 lat
od czasu emigracji. Wśród wielu nazwisk najpopularniejsze
są Remiasz, Bębenek (Bubenko), Bigos, Kustwan, Kuchta,
Zubrzycki, Ludźmierski, Michalik, Kowal, Trybuła, Milon
i Gogola. Obecnie najwięcej Polaków jest w miejscowości
Istvanmajor k. Miszkolca.
Na nasze zaproszenie w październiku 2007 roku Polonia
wywodząca się z Derenku gościła w Zakopanem, Czarnej
Górze i Białce Tatrzańskiej w związku z odpustem na ŚŚ
Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. W czasie ferii zimo-
Gdzie są twoi krewni !
Ostatnio w Internecie pojawiła się strona http://www.moikrewni.pl/mapa/ . Można wpi-
sać dowolne nazwisko, a następnie ukaże się mapa Polski z dokładnością do „powiatów”, obra-
zująca gdzie dane nazwisko występuje oraz ile osób się nim posługuje. Baza zawiera 20.000 nazwisk
występujących w Polsce. Nasza redakcja wywołała naszych Wójtów i w wyniku operacji stwierdziliśmy, że
osób o nazwisku Pytel jest Polsce 8369. Zamieszkują oni w 287 różnych powiatach i miastach. Najwięcej zamel-
dowanych jest w Wadowicach, a dokładnie 290. W powiecie tatrzańskim jest nie więcej niż 25 osób, w tym rodzina
Sylwestra Pytla wójta gminy Bukowina Tatrzańska.
Nazwisko Dziuban posiada 820 osób. Zamieszkują oni w 78 różnych powiatach i miastach. Najwięcej zamel-
dowanych jest w Tarnowie, a dokładnie 124. Powiat Nowy Targ (z liczbą wpisów 22), w skład którego wchodzą Łapsze
Niżne oraz rodzina wójta Pawła Dziubana.
Za to prawdziwym rodzynkiem w Polsce jest nazwisko Smarduch, które w całym kraju nosi tylko 91 osób. Za-
mieszkują oni w 9 różnych powiatach i miastach. Najwięcej zameldowanych jest w Nowym Targu (powiecie nowo-
tarskim), a dokładnie 60. Jest to zatem typowe nazwisko lokalne.
Ciekawost
ka!
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG