background image
43
„Na Spiszu” nr 2 (67) 2008 r.
Dzień Polowaca
w Jurgowie
Powiat Tatrzański dba o kondycję kultury regionalnej sze-
regiem działań promocyjnych i organizacyjnych. Ogromną
renomą cieszy się letnia edycja „Tatrzańskich Wici”. W ka-
lendarzu imprez od kilku lat jest też Dzień Polowaca, który
organizowany jest w spiskim Jurgowie przy udziale miejsco-
wej ludności.
Każdy festyn to okazja spotkania z przyjaciółmi, czas re-
fleksji i wspomnień. Jurgów „zbacuje” stare zbójnickie czasy,
kiedy to Jurko z Frankowej upatrzył sobie swoją siedzibę pod
Tatrami. Na cześć Jana Budza, zwanego „Łysym Jónkiym”
organizowany jest konkurs strzelecki o „Jurgowską Flintę”. Słynny strzelec nie tylko polował w Tatrach, ale też oprowadzał
znakomitych ludzi. W końcu dał się namówić, aby on sam i jego synowie skończyli z kłusownictwem.
W czasie tegorocznego festynu zaprezentowały się jurgowskie zespoły i orkiestra dęta. Wystąpiły zespoły z kraju i zagra-
nicy, m.in. „Małe Orlęta” z Bukowiny Tatrzańskiej, „Zawaternik” z Gronia-Leśnicy, orkiestra dęta z Drzewicy oraz węgierski
zespół „Borockas Neptancegyuttes”. Podczas festynu przeprowadzanych było szereg konkursów z nagrodami. Wieczorem
wystąpił kabaret „Truteń”. Dochód z festynu poznaczony jest na dokończenie renowacji zabytkowego kościoła. (red)
Wystawa w starej remizie
W ostatnią niedzielę czerwca w Jurgowie, w budynku starej remizy OSP, otwarto wystawę starej fotografii obrazującej
przeszłość wsi. Zdjęcia, które zebrał Józef Górka udostępnili sami mieszkańcy, pokazują ludzi i ciekawe wydarzenia. Po
obróbce komputerowej powiększono je i oprawiono. Wystawa wzbudza ogromne zainteresowanie mieszkańców i turystów.
Będzie czynna do końca wakacji. Najciekawsze zdjecia publikować będziemy także w naszej gazecie.
Wypas krów w Tatrach Bielskich (w głębi ostatni żubr
w zwierzyńcu księcia Ch. Hohenlohe, w 1930 r.
przewieziony do zoo w Pradze)
[z arch. Józefa Haniaczyka – od Gogole]
Jurgowianie podczas remontu płotu na grani Hawrania
w Tatrach Bielskich, w obrębie własności księcia
Ch. Hohenlohe, ok. 1920 r. Stoją od lewej: Johann Gasperl
(leśniczy), Józef Gombos, Andrzej Sołtys (od Kubale),
Sebastian Wojtas (od Dziedzica), Sebastian Sołtys
(od Srocki), Michał Rusnak (od Marfinioka),
Siedzą od lewej: Jakub Juraszko, Jan Gombos (od Hamro-
cyka), Andrzej Pawlak (od Olijorza), Andrzej Sołtys
(od Jegrika) - [z arch. rodziny Gombosów – od Hamrocyka]
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG