background image
„Na Spiszu” nr 4 (69) 2008 r.
8
„Radośnie śpiewajcie Bogu”
W dniu 24 – 26 X 2008 w Jabłonce odbył się ogólno-
polski Festiwal Piosenki Religijnej „Stabat Mater 2008”. 
Zespół wokalny „Kantata” z Krempach pod kierunkiem 
emerytowanego nauczyciela muzyki, a obecnie prowa-
dzącego „chórek” Józefa Pierzgi zdobył drugie miejsce 
(pierwszego nie przyznano). W skład zespołu wchodzą: 
Aleksandra  Brzyzek,  Lidia  Kowalczyk, Agnieszka 
Paluch, Edyta Pietraszek, Natalia Sobolak, Marta Zyg-
mond. Akompaniował p. Franciszek Surma. 
Gratulacje!
Polska wieś
w oczach młodych
W miesiącach od czerwca do października 2008 r. trwał 
IV Ogólnopolksi Konkurs „Polska wieś w oczach młodych” 
organizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w 
Brzózie w woj. mazowieckim.
W kategorii fotografia I miejsce zajęła uczennica gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Krempachach - Adrianna Wnęk,  
której opiekunem był Wiesław Nalewajski; zaś w kategorii 
prezentacja komputerowa w temacie „Ocalić od zapomnie-
nia” I miejsce zajęła uczennica gimnazjum w Łopusznej 
Anna Kosakowska, przygotowująca pracę pod opieką pani 
dyr. Doroty Chowaniec.
Gratulujemy lauratom ze Spisza i Podhala.
red.
Prezentujemy jej wspomnienie związane z konkursem: 
O konkursie dowiedziałam się od pani nauczycielki.
Wzięłam w nim udział. Trzeba było zrobić prezentację kom-
puterową Pt. „Ocalić od zapomnienia”. Moja praca doty-
czyła kapliczek, które znajdują się blisko mojej miejscowo-
ści. Robiąc zdjęcia jeździłam na rowerze. Musiałam także
zebrać o nich informacje. Gdy skończyłam prezentację, od-
dałam ją pani, a pani ją wysłała. Parę tygodni po wysłaniu
dowiedziałam się, że moja prezentacja wygrała. Bardzo się
z tego cieszyłam. Nagrodę dostałam MP4, Leksykon polsko-
angielski, książeczkę o Mazowszu i inne rzeczy. Warto było
wziąć udział w tym konkursie, nie tylko aby wygrać nagrody,
ale także dla własnej satysfakcji.
Ania Kosakowska
Uczestnicy, opiekunowie i organizatorzy IV Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego
„Polska wieś w oczach młodych”
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG