background image
„Na Spiszu” nr 4 (69) 2008 r.
6
O świerku przy świętach
Z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia związany jest 
obraz pięknej i  zielonej choinki zwanej w naszym regionie 
jezulankiem. A jeśli spojrzymy na takie prawdziwe i pach-
nące jeszcze lasem drzewko, to pomyślimy sobie być może 
o prawdziwych lasach, których dookoła nas jest coraz mniej. 
Świerk pospolity, bo on zazwyczaj obok jodły jest świąteczną 
choinką, jest drzewem tworzącym razem ze wspomnianą już 
jodłą, wiązem górskim, jaworem i bukiem buczynę karpacką 
wybitnie charakterystyczną dla regla dolnego Karpat formację 
roślinną. Dawniej w takich drzewostanach świerk stanowił ok. 
10- 20 % całości. Kiedy jednak w XIX w. wraz z rozwojem 
przemysłu wzrastało zapotrzebowanie na drewno, z którego 
wypalano węgiel drzewny dla hut i na drewno dla górnictwa 
do zabudowy chodników górniczych, w miejsce wyciętych 
buków i jodły zaczęto sadzić świerki, które szybciej rosły i da-
wały potrzebne drewno. Tak  powstały współczesne jednolite 
drzewostany świerkowe - świerczyny gdzie udział świerka 
wynosi aż 80 %, przy minimalnej ilości innych gatunków. Do-
datkowo często jak np. w Beskidach są to świerczyny obcego 
pochodzenia, nie przystosowane do lokalnego mikroklimatu, 
a przez to wyjątkowo podatne na choroby i zanieczyszczenia. 
Osłabione drzewostany atakuje opieńka oraz kornik drukarz, 
które powodują zamieranie drzew i całych lasów.
Przyjrzyjmy się bliżej „królowi” naszych lasów nazy-
wanym u nas smrekiem. Świerk pospolity nosi wdzięczną 
łacińską nazwę  Picea abies L. i jest pospolitym drzewem 
Środkowej i Północnej Europy, od linii Wisły do Uralu, nie-
mal na całym Półwyspie Skandynawskim oraz w górach i na 
pogórzu Europy Środkowej. W Polsce naturalnie występuje 
na niżu na północny-wschód od Wisły oraz w górach i na 
pogórzu. Obecnie spotykany jest w lasach całej Polski. Świerk 
jest  drzewem  dorastającym  do  50  m  wysokości,  żyjącym 
do 250 lat. W młodości rośnie powoli dzięki czemu tworzy 
tak efektowne, gęste choinki. Dalej jego rozwój przyśpiesza 
osiągając maksymalny wzrost w wieku ok. 20 do 60 lat. Jako 
drzewo dojrzałe rośnie zdrowo do około 200 lat po czym za-
czyna zwykle padać ofiarą różnych chorób. Sędziwe drzewa 
dożywają zwykle około 300-400 lat. W naszych lasach trudno 
spotkać tak stare drzewa wycinane są zwykle wówczas gdy 
zwalniają tempo przyrostu masy drewna, w wieku ok. 80-110 
lat. Stare i potężne okazy zobaczyć można w rezerwatach 
i parkach narodowych. Najstarsze polskie świerki mające ok. 
420 lat rosną w Babiogórskim Parku Narodowym (mają ok. 
330 cm obwodu). Najwyższe zaś okazy są w Białowieskim 
Parku Narodowym, gdzie osiągają ponad 50 metrów wyso-
kości. Świerk jest gatunkiem wymagającym stałej wilgot-
ności powietrza, dobrze znosi zacienienie. Z powodu płytko 
rozwijającego się systemu korzeniowego i  gęstej korony, 
jest mało odporny na działanie wiatru szczególnie w lasach 
przerzedzonych i na otwartych przestrzeniach dlatego łatwo 
ulega wywróceniu przez wiatr, co często obserwujemy. Igły 
świerka są ostro zakończone, kłujące, ciemnozielone i błysz-
czące, do 2,5 cm długości. Kwiaty są wiatropylne, rozwijają 
się w kwietniu, maju. Kwiaty męskie mają postać żółtych, 
jajowatych kotków o długości 1 cm. Kwiaty żeńskie znajdują 
się w  górnej części korony. Są to szyszeczki długości 3–4 
cm, przed zapyleniem sterczące do góry, później zwisające, po 
zapyleniu przekształcają się w szyszki duże, do 15 cm długie 
i zwisające. Drewno świerkowe jest mocne, lekkie, sprężyste, 
wykorzystywane jest w stolarstwie do wyrobu gontów i mebli, 
i w przemyśle celulozowo-papierniczym. Z żywicy świer-
kowej otrzymuje się terpentynę. Drewno starych świerków, 
zwłaszcza górskich, służy do wyrobu np. duszy skrzypiec. 
Młode pędy świerka zawierają witaminę C i K oraz olejki 
eteryczne, co sprawia, że wywar i syrop ze świerka zaleca-
ny jest w nieżytach górnych dróg oddechowych, kokluszu 
i astmie. W leczeniu należy jednak zachować ostrożność, bo 
świerk jest rośliną o właściwościach toksycznych i spożycie 
większej ilości przetworów ze świerka może spowodować 
zatrucie. W korze tego drzewa jest dużo garbników, które 
używane są w przemyśle garbarskim. Żywica zaś wykorzysty-
wana jest w przemyśle chemicznym. Z drzewnych odpadków 
produkuje się alkohol metylowy o silnych właściwościach 
trujących wykorzystywany w przemyśle chemicznym. Su-
rowcem leczniczym w zielarstwie są: liście i pędy drzewa 
oraz żywica świerkowa. W igłach i gałęziach obecny jest 
olejek eteryczny o charakterystycznym świerkowym zapachu 
i  liczne garbniki.  Składniki  te  mają  działanie wykrztuśne 
(napary stosowano w chorobach dróg oddechowych) oraz 
dezynfekujące.  Dziś  żywicy  używa  się  do  produkcji  roz-
grzewających plastrów i maści. Dawniej taka aromatyczna 
żywica zastępowała dzieciom współczesną gumę do żucia, 
zwana u nas ciągą. W warunkach szczególnych świerk może 
służyć jako tymczasowe źródło pokarmu. Pod korą właściwą 
bowiem znajduje się stosunkowo pożywna i jadalna miazga.
Modne  dziś  szkoły  przetrwania  rekomendują  spożywanie 
jej w okresie wiosny, gdy znajdują się w niej większe ilości 
żywicy. Z igliwia świerka zawierającego witaminę C można 
przygotować gorący napój zalewając go wrzątkiem.
Spoglądając na świąteczne jezulanko pomyślmy o praw-
dziwych drzewach i o lesie zielonym. A może nabierzemy 
ochoty na zimowy spacer wśród dostojnych świerków, których 
tajemnicza moc z głębi drzewa potrafi bardzo pozytywnie 
wpływać na nasze samopoczucie i zdrowie. 
K.B.