background image
Zapraszamy do lektury o spiskich zwyczajach
i tradycjach na stronach wewnątrz numeru
Nr 4 (69)
ROK 2008
ISSN 1234-2262
Cena: 4,00 zł
Pismo
Z
WI¥ZKU
P
OL SKIE GO
S
PI SZA
• Czarna Góra • Dursztyn • Falsztyn • Frydman • Jurgów • Kacwin • Krempachy • £apszanka •
• £apsze Ni¿ne • £apsze Wy¿ne • Niedzica • Niedzica-Zamek • Nowa Bia³a • Rzepiska • Trybsz •
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Zdrowych spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia,
szczęśliwego Nowego Roku wszystkim
Czytelnikom składa redakcja
pisma „Na Spiszu”
Kardynał Dziwisz
wśród jurgowskich dzieci
Betlejymek 2008
O konkursie szopek spiskich na str. 2
Konferencja
„Spiszaków
droga do Polski”
s. 11