background image
7
„Na Spiszu” nr 4 (69) 2008 r.
Drugą częścią KONKURSU WIEDZY O SPISZU jest 
tradycyjnie wycieczka.
Wycieczka to przyjemniejsza część poznawania topo-
grafii  terenu,  przyrody,  historii  i  zabytków  architektury. 
W tym roku uczestnicy zmagań o miano najlepszych znaw-
ców regionu  wyjechali na wycieczkę  na Słowację w sobotę 
8 listopada.
Etap pierwszy to zwiedzanie zamku obronnego Lubow-
nia. Jego ciekawa architektura i bogata historia zrobiły na 
Po konkursie
wycieczka
młodych Spiszakach ogromne wrażenie. Szczególnie kaza-
maty dostarczyły mocnych przeżyć tym, którzy odważyli się 
zejść w podziemia. Również wspinanie się na kilkupiętrową 
wieżę gotycką przysporzyło wielkich emocji wzmocnionych 
opowieścią o znanym awanturniku Maurycym Beniowskim, 
który na drugim piętrze wieży był więziony w 1768 roku.
Widok z wieży na Tatry, Pieniny, dolinę Popradu, miasto 
Starą Lubowlę to kolejny powód do zachwytu.
Etap drugi na trasie to Podoliniec lekcja historii o zako-
nie pijarów  i jego założycielu św. Józefie Kalasantym, św. 
Stanisławie, sławnym kolegium z 1642 r.
Głównym  celem  dotarcia  do  góralskiej  wsi  Lendak 
było przejście na miejscowy cmentarz na grób WOJCIE-
CHA HALCZYNA ( 1863 – 1932 ), złożenie na jego grobie 
kwiatów, zapalenie zniczy i uczczenie jego pamięci.
Historyczno  –  geograficzna  peregrynacja  po  Spiszu 
utrwaliła w świadomości uczestników jak wiele nas łączy 
z południowym sąsiadem.
tekst Celina Sordyl, fot. Magdalena Pirchała