background image
„Na Spiszu” nr 3 (57) 2005 r.
26
Widzę możliwości!!!! Mam pomysł!!!!!
Do mieszkańców Gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne, Nowy Targ!
Wiesz już, że na terenie Twojej Gminy realizowany jest Projekt zatytułowany: „Wsparcie tworzenia Lokalnej Grupy
Działania i opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich na polskim Spiszu i okolicy”
Możesz włączyć się do dyskusji o przyszłości swojego środowiska! Zapraszamy! Odpowiedz na poniższe pytania!!
1. Co, Twoim zdaniem, stanowi o atrakcyjności miejscowości, w której mieszkasz/pracujesz?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Co, Twoim zdaniem, stanowi najtrudniejszą do pokonania przeszkodę w rozwoju miejscowości, w której mieszkasz/pracujesz, by
warunki do życia były godne, a życie ciekawsze?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Gdyby to od Ciebie zależało to, na co byś przeznaczył półmilionową dotację z Unii Europejskiej? Wskaż kilka pomysłów, które należałoby
w najbliższym czasie zrealizować na terenie gminy.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Masz inne pomysły, co i jak zrobić dla poprawy warunków życia i pracy w Twoim środowisku? Napisz poniżej o tym pomyśle.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Czy uczestniczyłaś/łeś już w działaniach na rzecz swojej wsi, gminy? □ tak □ nie
6. Jeśli tak, wymień działania, w których uczestniczyłeś.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Napisz, czym się zajmujesz.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Jestem mieszkańcem gminy:…………………………………………………………………………………..……
(wpisz nazwę gminy)
9. Wiek …………. Płeć: □ mężczyzna □ kobieta
10. Jeżeli chcesz włączyć się do realizacji Projektu podaj swoje imię i nazwisko, swój adres, telefon, e-mail (lub inny kontakt),
abyśmy mogli się z Tobą porozumieć.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………