background image
Na Spiszu nr 1 (86) 2013 r.
34
z Ludźmierza; Wyścig kumoterek, w której zwyciężyli Łu-
kasz Bobak i Izabela Bartol z Zębu; Skjóring, w której zwy-
ciężył Stanisław Skupień z Białego Dunajca; Ski-Skjóring,
w której zwyciężył Michał Rusnak i Stanisław Skupień z Bia-
łego Dunajca.
Na zakończenie 41. Góralskiego Karnawału w niedzielę
10 lutego o godz. 20.00 w Domu Ludowym wystąpił świa-
towej sławy skrzypek
Roby Lakatos wraz ze swoim zespo-
łem. Posłuchać można było rytmów m.in. czardasza, walca,
rosyjskich romansów i tanga, a wszystko to doprawione cy-
gańskim ogniem, jazzowym feelingiem i wirtuozerią godną
najsłynniejszych sal koncertowych świata. Koncert objęty
był patronatem honorowym Ambasadora Węgier dr Ivána
Gyurcsika.
Dyrektor Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Lu-
dowy” Bartłomiej Koszarek, wraz z pracownikami dziękuje
wszystkim sympatykom i darczyńcą, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia 41.
Góralskiego Karnawału,
w tym roku wsparli nas: Wojewódz-
two Małopolskie, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.,
Bukovina Terma Hotel Spa, Ośrodek Narciarski „Kotelni-
ca Białczańska” w Białce Tatrzańskiej, Stacja Narciarska
RUSIŃ-SKI w Bukowinie Tatrzańskiej, Panowie Andrzej
i Edward Kuchta AUTOREMO Spółka Jawna w Bukowinie
Tatrzańskiej, Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w No-
wym Sączu, Starostwo Powiatowe w Zakopanem, Tatrzański
Bank Spółdzielczy w Bukowinie Tatrzańskiej, G.S. Bukowi-
na Tatrzańska spółka z o.o. w Bukowinie Tatrzańskiej, „Ta-
trzańska Fala” Stacja Paliw w Bukowinie Tatrzańskiej, Pań-
stwo Halina i Tadeusz Piszczkowie – APTEKA w Bukowinie
Tatrzańskiej, Państwo Zofia i Wojciech Buccy - Pensjonat
„U Wojtka” w Bukowinie Tatrzańskiej, Centrum Wypoczyn-
ku i Rekreacji „Rysy” Sp. z o. o. w Bukowinie Tatrzańskiej,
Państwo Ewa i Zdzisław Sztokfiszowie Zakład Produkcji
Wyciągów Narciarskich w Bukowinie Tatrzańskiej, Urząd
Pocztowy Bukowina Tatrzańska, Lekarz Stomatolog Kry-
styna Pawłowicz Gabinet Dentystyczny w Bukowinie Ta-
trzańskiej, Państwo Helena i Bronisław Furczoń „Zbójecki
Dwór”, Państwo Anna i Krzysztof Łukaszczyk Hotel „Zbój-
nicówka”, Pan Janusz Szot -„Bacówka Biały Jeleń”- Iwkowa,
Grupa e-Holiday, Zasada Trans Spedition Sp. z o.o.- Brzesko,
Producent wody „ZAKOPIAŃSKA”, Państwo Wanda i Jan
Bachleda Firma Bachleda Sp. Jawna w Zakopanem, Zakład
remontowo - budowlany STAN Bieniek Stanisław, Bieniek
Andrzej Sp. Jawna w Bukowinie Tatrzańskiej, Pan Marcin
Słodyczka – FUTURE-TECH Sklep z instrumentami muzycz-
nymi, nagłośnieniem i oświetleniem - Zakopane, Podhalań-
skie Centrum Muzyczne MEG w Nowym Targu, Państwo
Katarzyna i Piotr Walasowie Cukiernia „Łasuch” w Bukowi-
nie Tatrzańskiej, Pan Andrzej Skupień Zakopiańskie Cen-
trum Hurtu Spożywczego „Brutal” w Zakopanem, Państwo
Zofia i Andrzej Chowańcowie Restauracja Regionalna „Pod
Miedzą” w Bukowinie Tatrzańskiej, Państwo Janina i Ka-
zimierz Kuchtowie Karczma „U Wróbla” w Bukowinie Ta-
trzańskiej, Karczma Widokowa „Szymkówka” w Bukowinie
Tatrzańskiej, Pani Bogusława Śledź - Restauracja „Skalnica”
w Bukowinie Tatrzańskiej, Pan Mirosław Krzysik - Karczma
„Giewont” w Bukowinie Tatrzańskiej, Karczma „U Leśne-
go” s.c. Tadeusz Majerczyk, Wojciech Łukaszczyk Bukowina
Tatrzańska, Pani Maria Hodorowicz Karczma „U Ignatka”,
Pani Józefa Sobek – Sklep Wielobranżowy na Klinie, Pan
Mirosław Szostak z Bytomia, Pani Helena Mędlak, Pan Ro-
man Haładyna RH Sport.
Dziękujemy, również
mediom za relacjonowanie na
bieżąco imprezy. Podziękowania kierujemy także dla Pana
Andrzeja Kuruca z Bukowiny Tatrzańskiej, Państwa Renaty
i Macieja Kuruców „Góralsko Riwiera” z Bukowiny Tatrzań-
skiej, Pana Jana Cisłowicza z Ludźmierza, Pana Stanisława
Lacha z Bukowiny Tatrzańskiej, Pana Andrzeja Stasika z Bu-
kowiny Tatrzańskiej, Pana Józefa Nowaka z Dobczyc oraz
Pana Waldemara Wojtaszka Prezesa Stacji Narciarskiej RU-
SIŃ-SKI, za pomoc w zorganizowaniu
KUMOTEREK.
Sićkim Bóg zapłoć!
Przegląd Palm
Wielkanocnych 2013
Tegoroczny Przegląd
Palm
Wielkanocnych
zgromadził 24 marca w
Domu Ludowym 167
dzieci które, w przeważa-
jącej liczbie wystąpiły w
naszych podhalańskich
strojach. Cieszy fakt, że
stara tradycja ludowa jest
nadal kultywowana.
Dyrektor Bukowiań-
skiego Centrum Kultury
„Dom Ludowy” Bartło-
miej Koszarek serdecznie
dziękuje wszystkim dzie-
ciom, za wzięcie udziału
w Przeglądzie Palm Wiel-
kanocnych oraz sponsorom tegorocznej imprezy, za jej
wsparcie. Są to:
• Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
• Kompleks BUKOVINA Terma Hotel Spa
• PORTAL TATRZAŃSKI
• GS Bukowina Tatrzańska Spółka z o.o.
• Państwo Joanna i Stanisław Stasikowie Delikatesy „Na
Klinie”
• Pani Maria Kuchta - Pensjonat „Jutrzenka”.
• Państwo Ewa i Zdzisław Sztokfiszowie Zakład Produkcji
Wyciągów Narciarskich
• Państwo Katarzyna i Piotr Walasowie - Cukiernia
„Łasuch”
• Tatrzańska Fala Spółka z o.o.”-Stacja Paliw „Orlen”
• Pani Józefa Sobek Sklep Spożywczo- Przemysłowy
• Pan Maciej Kuchta Agencja Reklamowa Klin-Graf
(fot.W.Kubina)
Wieści z gmin
Na Spiszu