background image
Na Spiszu nr 1 (86) 2013 r.
35
Nosił nasz Prezydent wizerunek Matki Boskiej w kla-
pie marynarki, dobrze kierował związkiem i dobrze rządził
póki miał dobrych doradców. Z czasem doradcy poprzera-
biali nam Lecha i wydawało się, że już całkowicie zszedł
na liberalne manowce, a sława i pieniądz zaszkodziły mu
niesamowicie. Wielu z nas z czasem zwątpiło w jego słowa,
zwłaszcza że był zarówno „za” , a nawet „przeciw”. Aż tu na-
gle nasz Lech Wałęsa zdobył się na Prawdę, w czym pomógł
mu polski GEN WOLNOŚCI.
- Ja sobie nie życzę, żeby ta mniejszość, z którą się nie
zgadzam, wychodziła na ulice i moje dzieci i wnuki bałamu-
ciła – powiedział w „Faktach po Faktach” w TVN 24 Lech
Wałęsa. – Mniejszość
nie może przeszkadzać
większości – dodał.
Były prezydent za-
brał głos w sprawie
związków partnerskich.
Powiedział między inny-
mi, że w polskim Sejmie
homoseksualiści powinni
siedzieć nie z przodu, ale
w ostatniej ławie sali ple-
narnej. - A nawet dalej, za
murem – dodał.
Jego zdaniem „mniejszość nie może wchodzić na głowę więk-
szości”. - Ja sobie nie życzę, żeby ta mniejszość, z którą się nie
zgadzam (...) wychodziła na ulice i moje dzieci i wnuki bałamu-
ciła jakimiś tam mniejszościami - przekonywał były prezydent.
- Musimy być sprawiedliwi w każdej dziedzinie. Mniejszości
powinny się przyzwyczaić do mniejszych rzeczy, a nie wchodzić
na największe – mówił. – Pomyliliśmy pojęcia – dodał
Z tych słów nie wycofał się po naciskiem zmasowanych
ataków z kraju i zagranicy. Nie przeraził się utraconymi kon-
traktami i zaproszeniami na sympozja, czy wykłady. Nasz
bohater uznał, że ani syn, ani dziennikarze, ani nikt nie bę-
dzie mu zamykał ust, kiedy dzieje się źle. Z drugiej strony
w Internecie aż wrzało od komentarzy popierających jego
szczerą postawę. Bo niech sobie diabli używają w zaciszu
swojego „piekła”, ale niech tego „dziadostwa” nie promu-
ją publicznie i nie wciskają ustawowo innym. Brawo nasz
bohaterze – uradowałeś nasze serca i podniosłeś Naród na
Duchu. Szczęść Ci Boże.
opr. JB
Lech Wałęsa,
fot. Wojciech Surdziel / Agencja Gazeta
Mniejszość
nie może wchodzić
na głowę większości
Był okres naszej fascynacji Lechem Wałęsą. To
8
nasz bohater narodowy, a dla świata symbol
polskiej Solidarności.
Prezesem został ponownie wybrany
Robert Kowalski,
który pełni tę funkcję nieprzerwanie od powstania oddziału,
czyli od 2004 r. W skład zarządu weszli ponadto: wicepre-
zes - Jadwiga Jurkowska (Szczawnica), sekretarz – Elżbie-
ta Geryszewska (Nowy Targ), skarbnik – Tadeusz Wojciech
Batkiewicz (Nowy Targ) i członek Zarządu – Michał Macia-
szek (Klikuszowa). Z kolei nowa Komisja Rewizyjna będzie
pracować w składzie: przewodniczący – Tomasz Jastrzębski
(Wieliczka), sekretarz – Zbigniew Hajduk (Kraków), członek
Komisji – Łukasz Kubowicz (Ludźmierz).
Oprócz wyboru swoich władz, w czasie zebrania pod-
sumowano minione trzy lata działalności, przypominając
o szeregu przedsięwzięć realizowanych przez oddział. Była
to także okazja do podsumowania całej dekady aktywno-
ści na Podhalu środowiska skupionego najpierw w Komisji
Historii Wojskowości, a następnie w PTH. W latach 2003-
2013 PTH było organizatorem i współorganizatorem 34
konferencji naukowych i popularnonaukowych o zasięgu
lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodo-
wym. Zorganizowano blisko 50 historycznych wystaw cza-
sowych i plenerowych prezentowanych w Nowym Targu, ale
także szeregu miejscowościach w regionie i poza nim m.in.
w Warszawie, Limanowej czy Nowym Sączu. Stowarzyszenie
współpracuje z organizacjami regionalnymi, m.in. ze Związ-
kiem Polskiego Spisza.
(red)
PTH w Nowym Targu
- wybrano nowe władze
W Bursie Gimnazjalnej im. dra Jana Bednar-
8
skiego odbyło się Walne Zebranie Sprawoz-
dawczo-Wyborcze Oddziału Polskiego To-
warzystwa Historycznego w Nowym Targu
(16.03.2013).
Prezes Robert Kowalski (z prawej) w towarzystwie prelegenta
dr Jerzego Roszkowskiego
Publicystyka
Na Spiszu