background image
Na Spiszu nr 1 (86) 2013 r.
39
Artykuł
sponsorowany
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Artykuł opracowany przez Stowarzyszenie Rozwoju
Spisza i Okolicy finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Instytucja zarządzająca PROW na lata 2007–2013 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Odpuśt w miejscowości Derenk na Węgrzech
Festiwal „Barok na Spiszu”
Na Spiszu nr 2 (83) 2012 r.
55
znajdujący się w Tiszaújváros (północne Węgry) chce zwrócić szczególną uwagę dla gości z Polski
20 EUR / osoba / noc
Cena hotelu zawiera:
- opłatę za hotel,- infra sauna, sauna Fińska pokój solny można korzystać bez ograniczeń,- dar-
mowe korzystanie z rowerów,- darmowe (WI-FI) internet, - darmowy parking,- całodzienna opieka
nad dziećmi w pokoju zabaw znajdującym się w Hotelu.
Jadłospis:
- śniadanie: obiadokolacja
10 EUR/osoba/dzień
(Dzieci do lat sześciu mieszkający z rodzicami w jednym pokoju maja pobyt i wikt bezpłatny dzieci
do lat 12-opłata tilko 50 procent. Goście spędzający więcej jak 3-dni w naszym hotelu korzystają
z dalszych promocji.)
Ceny te nie zawierają podatku dlatego dla gości powyżej lat 18-tu kwota wynosi 250 forint
od osoby.
Poza tym zniżkowy wstęp na baseny Bowling i Squash bilety,
degustacja win należy także do programu.
www.hotelphonix.hu
osoba kontaktowa po polsku: +36/70 623-7394
Spędzaj urlop w hotelu w cenie kempingu!
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie
Artykuł opracowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy fi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2007-2013 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Artyku³
sponsorowany
Spotkanie
z LGD
na Litwie
Jarmark
Europejski
we Francji
Węgr
y
Podsumowanie środków
wykorzystanych na całe działanie
Wdrażanie LSR
w podziale na Gminy
Podsumowanie środków wykorzystanych na całe
działanie Wdrażanie LSR w podziale na Gminy
537 280,30
774 834,00
783 744,00
356443,02
423878,79
585068,13
438 711,00
300 000,00
62 500,00
893 723,32
1 198 712,79
1 368 812,13
0,00
200 000,00
400 000,00
600 000,00
800 000,00
1 000 000,00
1 200 000,00
1 400 000,00
1 600 000,00
Gmina Nowy Targ
Gmina Bukowina Tatrzaoska
Gmina Łapsze Niżne
Odnowa Wsi
Małe Projekty
Różnicowanie w kier. działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
RAZEM Wdrażanie LSR