background image
Na Spiszu nr 1 (86) 2013 r.
33
W dniach 6 – 10 lutego 2013 r. odbywał się w Domu
Ludowym w Bukowinie Tatrzańskiej 41. Góralski Karnawał.
Wydarzenie otworzył Przejazd Zaprzęgami Paradnymi przez
Bukowinę Tatrzańska, w którym brali udział zaproszeni go-
ście, przedstawiciele władz samorządowych, na czele z Mar-
szałkiem Województwa Małopolskiego
Markiem Sową,
Starostą Tatrzańskim
Andrzejem Gąsienicą - Makow-
skim oraz Wójtem Gminy Bukowina Tatrzańska Stanisła-
wem Łukaszczykiem oraz muzyki i grupy kolędnicze.
Od czwartku 7 lutego do soboty 9 lutego odbywał się
Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych. W tegorocz-
nym konkursie wzięło udział 38 grup kolędniczych, pierwsze
miejsca zajęły grupy kolędnicze:
„pasterze” z Sadku-Kostrzy
„z turoniem” z Pleśnej
„dziady noworoczne” („Świerki”) z Kolonii Prusów
„z turoniem” z Kamionki Wielkiej
„z gwiazdą” z Mszalnicy
„z szopką” z Dobczyc
„z Dorotą” z Juszczyna
Barwna grupa kolędnicza przy Domu Ludowym - fot. W.Kubina
Podhale reprezentowała grupa kolędnicza Zespołu
„Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej z kolędą „fedo-
ry”, zdobywając srebrną rozetę góralską.
W Popisie Par Tanecznych i Konkursie Tańca Zbój-
nickiego Komisja oceniła 48 par tanecznych - w tym: 21 par
w I kategorii wiekowej, 20 par w II kategorii wiekowej, 7 par
w III kategorii wiekowej oraz 10 grup tanecznych w konkur-
sie tańca zbójnickiego i 1 taniec mazur.
„Zbójnicka ciupaga” została zdobyta przez Zespół
„Młode Podhale” działający przy PPWSZ w Nowym Targu,
„Bacowskie ciupagi” zdobyły zespoły: „Białcanie” z Białki
Tatrzańskiej, „Zbójecko Familia” z Ratułowa oraz „Wiyr-
chowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej, zaś „Juhaskie ciupa-
gi” powędrowały do zespołów: „Turnie” ze Starego Bystrego
i „Śwarni” z Nowego Targu.
Konkurs tańca zbójnickiego – fot. W. Kubina
Organizowana od wielu lat w ramach Góralskiego Kar-
nawału
Wystawa Twórczości Ludowej, odzwierciedliła,
jak zawsze, piękno sztuki ludowej. W tegorocznej wystawie,
wzięło udział 33 twórców, którzy zaprezentowali łącznie
263 prace w dziedzinach: rzeźba, snycerka, haft, skórnic-
two, metaloplastyka, kuśnierstwo, strój regionalny, obuwie
regionalne, ludwisarstwo, odlewnictwo, kowalstwo, malar-
stwo na szkle, meblarstwo, ceramika.
Po raz trzeci w ramach imprezy odbyła się
Zimowa Wy-
stawa Owczarków Podhalańskich. W wystawie wzięło
udział 29 owczarków z całej Polski. Zwycięzcą Rasy - Zwy-
cięzcą Wystawy została IVA Visenna, właściciel Józef Pisz-
czałka - Staniszcze Wielkie.
Zawody Strzeleckie organizowane, zgodnie z tradycją
bukowiańskiego Karnawału, w tym roku rozegrano w okoli-
cy Stacji Narciarskiej RUSIŃ-SKI, wzięli w nich udział głównie
mieszkańcy Gminy Bukowina Tatrzańska oraz przebywający
na wypoczynku turyści.
W ostatnim dniu 41. Góralskiego Karnawału na Wier-
chu Rusińskim miały miejsce
Kumoterki, w ramach któ-
rych przeprowadzono następujące konkurencje: Parada
Gazdowska, w której zwyciężył Jan Budz z Jurgowa; Para-
da Kumoterek, w której zwyciężył Wojciech Ścisłowicz
Kumoterki – fot. W. Kubina
Wieści z gmin
Na Spiszu