background image
Na Spiszu nr 1 (78) 2011 r.
9
Świąteczna akcja
charytatywna dla Michałka
To, co możesz uczynić dla drugiego człowieka jest tylko ma-
leńką kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym, co nadaje
znaczenie Twojemu życiu.
A. Schweitzer
Sukcesem, podobnie jak i w poprzednim roku, za-
kończyła się „Świąteczna Akcja Charytatywna dla
Michałka” organizowana przez Stowarzyszenie
„Dzieci i Młodzież Spisza” współtworzone przez
nauczycieli łapszańskiego gimnazjum.
Uczniowie najpierw własnoręcznie przygotowali świą-
teczne kartki, które później wręczali poszły do rąk ofiaro-
dawców podczas kwest. Pracowitość i pomysłowość naszych
uczniów, bo w robienie kartek angażowały się całe rodzi-
ny, przerosła nasze oczekiwania. Powstało wiele ciekawych
i oryginalnych kartek. Oczywiście za część z nich uczniowie
otrzymywali punkty dodatnie, niektóre wykonywali na oce-
nę z plastyki. Natomiast ogromna ilość wykonywana była
zupełnie bezinteresownie ze szczerej chęci pomocy. W su-
mie zebrano ok. 2 tysięcy kartek, a 5 i 12 grudnia, w zimo-
wą i śnieżną niedzielę, młodzież gimnazjum kwestowała pod
kościołami. Ofiary darczyńców delegacja naszego stowarzy-
szenia wraz ze specjalną paczką świąteczną przekazała ro-
dzinie Michałka. Chłopiec ma dziś jedenaście lat, porusza
się na specjalnym wózku, pozostaje jednak wciąż w śpiączce
i potrzebuje nieprzerwanie stałej i kosztownej rehabilitacji,
a tu przydaje się każdy grosz.
Dziś i z tego miejsca pragniemy podziękować wszyst-
kim, którzy wsparli nasze przedsięwzięcie. Jesteśmy wdzięcz-
ni wszystkim, którzy wzięli w niej udział czy to wykonując
kartki, ofiarując pieniądze czy zwyczajnie wspierając nas do-
brym słowem.
To piękne dzieło pokazuje wielkość waszych serc, ich
hojność i wrażliwość na potrzeby najbardziej potrzebujących,
bo kto okazuje serce innym, na pewno sam nie spotka się
z obojętnością.
Organizatorzy:
Stowarzyszenie Dzieci i Młodzież Spisza
1% taki mały,
a tak wiele może!
Od lat można przekazać 1% swojego podatku płaconego
w corocznym rozliczeniu PIT na tzw. Organizacje Pożytku
Publicznego (OPP). Wśród nich szczególne miejsce zajmują fun-
dacje o działaniu charytatywnym, pomagające potrzebującym
np. chorym dzieciom. Zakładają one dla tych dzieci specjalne sub-
konta, na które wpłacane przez darczyńców pieniądze, są prze-
kazywane na leczenie i rehabilitację konkretnych wskazanych
przez darczyńcę dzieci. Corocznie z takiej pomocy korzystają
setki osób. Ten jeden maleńki procent z naszego podatku może
komuś bardzo pomóc, zapewnić możliwość leczenia czy bardzo
potrzebnej rehabilitacji. Pamiętajmy o szlachetnym i wielkim
1 - procencie.
W tym roku wystarczy tylko w odpowiedniej rubryce wpi-
sać nr KRS organizacji, której podopiecznym jest dziecko, i dane
dziecka, któremu chcemy przekazać pieniądze.
Możecie pomóc:
Michałkowi Brynczka z Frydmana
– chłopiec jest w śpiączce i wciąż po-
trzebuje kosztownej rehabilitacji
Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”
Nr KRS - 0000037904
imię , nazwisko, adres darczyńcy,
cel - Brynczka Michał (rehabilitacja i leczenie)
♣ maleńkiej Justynce Molitorys z Ka-
cwina chorej na mukowiscydozę
Polskie Towarzystwo Walki
z Mukowiscydozą,
nr KRS 0000064892
imię, nazwisko, adres darczyńcy, cel -
Justynka Molitorys
♣ siedmioletniej Madzi Łopata z Niedzicy cierpiącej na
mózgowe porażenie dziecięce i padacz-
kę – potrzebującej nieustannego lecze-
nia i rehabilitacji
Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”
Nr KRS - 0000037904
imię, nazwisko, adres darczyńcy,
cel - Magdalena Łopata
To tak nie wiele, a może zdziałać bardzo wiele.
Podaruj komuś swój 1%
Nie rezygnuj z niego
Ten 1% dla innych znaczy dużo …
Co ręcznie robione, to z serca
f
ot. Mariola Mi
laniak
Fakty
Na Spiszu