background image
Stacja Narciarska
GRAPA LITWINKA
Spiszacy mają
swój sztandar
Nr 1 (78) ROK 2011 ISSN 1234-2262
Pismo
Z
WI¥ZKU
P
OL SKIE GO
S
PI SZA
• Czarna Góra • Dursztyn • Falsztyn • Frydman • Jurgów • Kacwin • Krempachy • £apszanka •
• £apsze Ni¿ne • £apsze Wy¿ne • Niedzica • Niedzica-Zamek • Nowa Bia³a • Rzepiska • Trybsz •
Zaczynamy
śpiewająco
Spiskie Zwyki 2011
Więcej na stronach: 11 i 43
Kielo nos przibyło w 2010 roku
s.16
Święta Elżbieta,
z ziemi włoskiej
do Tybsza
czytaj na s. 25
f
ot. Mariola Mi
laniak
F
ot. Józ
ef Górka
f
ot.
Elżbieta
W
adowska
Więcej na stronie: 22
Więcej na stronie: 7