background image
Na Spiszu nr 1 (78) 2011 r.
3
2 stycznia
• koncert charytatywny pt.: „Ze Śpisa do
Betlejem” w Łapszach Niżnych
6 stycznia
• Trzech Króli, a razem z nim pierwszy
wolny dzień od pracy w Nowym Roku
15 stycznia
• konkurs śpiewu, gawędziarstwa i gry
na skrzypcach w ramach XXI Śpiskich
Zwyków na Zamku „Dunajec”
16 stycznia
• zwyki i tańce na deskach sceny Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Niedzicy
21– 22 stycznia
• dni babci i dziadka, a z tej okazji szkol-
ne akademie wnuków
21 stycznia
• rozpoczęcie nowego sezonu piłki halo-
wej, pierwsze mecze w hali w Niedzicy
23 stycznia
• „Niedzickie poszukiwania”, czyli sztuka
teatralna w wykonaniu Koła Misyjnego
z Niedzicy
• występ grupy baletowej „Piruet” z Ka-
cwina i dziecięcego Zespołu Pieśni
i Tańca „Juhasy” ze Szczawnicy
25 - 27 stycznia
• próbny egzamin gimnazjalny młodzie-
ży z klas III
27 stycznia
• XXXV Wojewódzki Przegląd Mło-
dych Recytatorów i Gawędziarzy im.
Andrzeja Skupnia Florka w Białym
Dunajcu
31 stycznia
• pierwszy dzień ferii w Małopolsce
9 - 13 luty
Karnawał Góralski w Bukowinie Ta-
trzańskiej
opracowała redakcja
27 październka
• narodziny Koła Gospodyń
w Kacwinie
17 listopada
• odpust w parafii św. Elż-
biety Węgierskiej w Tryb-
szu
24 listopada
• degustacja regionalnych
potraw w Niedzicy
5 – 12 grudnia
• czas Akcji Charytatywnej
„Michałek”, którą na terenie
gminy Łapsze Niżne prze-
prowadziło stowarzyszenie
„Dzieci i młodzież Spisza”
6 grudnia
• wizyta Mikołaja we
wszystkich szkołach
i przedszkolach Spisza
10 grudnia
„Szlachetna Paczka”,
czyli akcja zbierania prezen-
tów na święta przez koło Cari-
tas w gimnazjum w Łapszach
Niżnych
12 grudnia
• walny zjazd członków Związ-
ku Polskiego Spisza (ZPS)
w Czarnej Górze
• poświęcenie nowego sztandaru ZPS
• finał konkursu szopek, licytacja
23 grudnia
• Konkurs Wiedzy o Spiszu rozegrany
w Nowej Białej
24 – 25 grudnia
• pokaz żywej szopki przy kościele
w Kacwinie
25 grudnia
• „Bóg się rodzi…”
C
o
wydarzyło
się

na
s
piszu
?
SPIS TREŚCI:
Fakty Na Spiszu:
Wybory samorządowe .................................. 4
Bądź szlachetny – zrób paczkę
„Szlachetna paczka – 2010” ....................... 6
Spiszacy poświęcili sztandar ...................... 7
Świąteczna akcja charytatywna dla Michałka
„ZE SPISZA DO BETLEJEM”, czyli noworoczne
kolędowanie w Łapszach Niżnych
.............. 10
Spiskie Zwyki w Niedzicy ........................... 11
Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy
im. Andrzeja Skupnia Florka ................ 12
Ludzie Na Spiszu:
Bolesław Maria ........................................ 13
W kole raźniej .......................................... 15
Raport bociana za rok 2010 ...................... 16
Podwójna radość ..................................... 16
Mamy dwa bobaski ................................. 17
Pożegnanie ŚP Stanisława Piszczka, nauczy-
ciela i wychowawcy ............................ 19
Odeszła najstarsza mieszkanka Spisza ..... 21
Miejsca Na Spiszu:
Szansa dla Czarnej Góry .......................... 22
Święci jak z obrazka ................................. 24
Gwara Na Spiszu:
Noród wartki jak woda, jynzik gibki jak pryńć ... 26
Zdaniem dzieci ......................................... 28
Kidel, kartunka,burka… ........................... 29
Jak się chłop pozbył kurzowki .................. 30
Tatowe sónki ............................................ 31
Śpiskie zaloty – czyli „IDYM NA FRYJ” .... 32
Przyroda i rekreacja
Ciekawy świat przyrody ............................ 33
Bajeczną Doliną Kościeliską ..................... 34
Niedzickie poszukiwania ........................... 35
Historia
Spisko-orawska pamiątka na Wawelu ....... 36
Felietony
Sens ......................................................... 37
Inwestycje i rekreacja
Jaka będzie nowa sieć szkół w gminie Łapsze
Niżne? ................................................ 38
Oświata w Kacwinie .................................. 39
f
ot. Jan B
udz
2 stycznia
• koncert charytatywny pt.: „Ze Śpisa do
Betlejem” w Łapszach Niżnych
6 stycznia
• Trzech Króli, a razem z nim pierwszy
wolny dzień od pracy w Nowym Roku
15 stycznia
• konkurs śpiewu, gawędziarstwa i gry
na skrzypcach w ramach XXI Śpiskich
Zwyków na Zamku „Dunajec”
16 stycznia
• zwyki i tańce na deskach sceny Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Niedzicy
21– 22 stycznia
• dni babci i dziadka, a z tej okazji szkol-
ne akademie wnuków
21 stycznia
• rozpoczęcie nowego sezonu piłki halo-
wej, pierwsze mecze w hali w Niedzicy
23 stycznia
• „Niedzickie poszukiwania”, czyli sztuka
teatralna w wykonaniu Koła Misyjnego
z Niedzicy
• występ grupy baletowej „Piruet” z Ka-
cwina i dziecięcego Zespołu Pieśni
i Tańca „Juhasy” ze Szczawnicy
25 - 27 stycznia
• próbny egzamin gimnazjalny młodzie-
ży z klas III
27 stycznia
• XXXV Wojewódzki Przegląd Mło-
dych Recytatorów i Gawędziarzy im.
Andrzeja Skupnia Florka w Białym
Dunajcu
31 stycznia
• pierwszy dzień ferii w Małopolsce
9 - 13 luty
Karnawał Góralski w Bukowinie Ta-
trzańskiej
opracowała redakcja
27 październka
• narodziny Koła Gospodyń
w Kacwinie
17 listopada
• odpust w parafii św. Elż-
biety Węgierskiej w Tryb-
szu
24 listopada
• degustacja regionalnych
potraw w Niedzicy
5 – 12 grudnia
• czas Akcji Charytatywnej
„Michałek”, którą na terenie
gminy Łapsze Niżne prze-
prowadziło stowarzyszenie
„Dzieci i młodzież Spisza”
6 grudnia
• wizyta Mikołaja we
wszystkich szkołach
i przedszkolach Spisza
10 grudnia
„Szlachetna Paczka”,
czyli akcja zbierania prezen-
tów na święta przez koło Cari-
tas w gimnazjum w Łapszach
Niżnych
12 grudnia
• walny zjazd członków Związ-
ku Polskiego Spisza (ZPS)
w Czarnej Górze
• poświęcenie nowego sztandaru ZPS
• finał konkursu szopek, licytacja
23 grudnia
• Konkurs Wiedzy o Spiszu rozegrany
w Nowej Białej
24 – 25 grudnia
• pokaz żywej szopki przy kościele
w Kacwinie
25 grudnia
• „Bóg się rodzi…”
SPIS TREŚCI:
Fakty Na Spiszu:
Wybory samorządowe .................................. 4
Bądź szlachetny – zrób paczkę
„Szlachetna paczka – 2010” ....................... 6
Spiszacy poświęcili sztandar ...................... 7
Świąteczna akcja charytatywna dla Michałka
„ZE SPISZA DO BETLEJEM”, czyli noworoczne
kolędowanie w Łapszach Niżnych
.............. 10
Spiskie Zwyki w Niedzicy ........................... 11
Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy
im. Andrzeja Skupnia Florka ................ 12
Ludzie Na Spiszu:
Bolesław Maria ........................................ 13
W kole raźniej .......................................... 15
Raport bociana za rok 2010 ...................... 16
Podwójna radość ..................................... 16
Mamy dwa bobaski ................................. 17
Pożegnanie ŚP Stanisława Piszczka, nauczy-
ciela i wychowawcy ............................ 19
Odeszła najstarsza mieszkanka Spisza ..... 21
Miejsca Na Spiszu:
Szansa dla Czarnej Góry .......................... 22
Święci jak z obrazka ................................. 24
Gwara Na Spiszu:
Noród wartki jak woda, jynzik gibki jak pryńć ... 26
Zdaniem dzieci ......................................... 28
Kidel, kartunka,burka… ........................... 29
Jak się chłop pozbył kurzowki .................. 30
Tatowe sónki ............................................ 31
Śpiskie zaloty – czyli „IDYM NA FRYJ” .... 32
Przyroda i rekreacja
Ciekawy świat przyrody ............................ 33
Bajeczną Doliną Kościeliską ..................... 34
Niedzickie poszukiwania ........................... 35
Historia
Spisko-orawska pamiątka na Wawelu ....... 36
Felietony
Sens ......................................................... 37
Inwestycje i rekreacja
Jaka będzie nowa sieć szkół w gminie Łapsze
Niżne? ................................................ 38
Oświata w Kacwinie .................................. 39