background image
„Na Spiszu” nr 2 (75) 2010 r.
42
LP
Wnioskodawca
Tytuł
Wnioskowana
kwota pomocy
1
Związek Polskiego Spisza, ul. Długa 125, 34-442 Łapsze Niżne
Czas na spiskie pastorałki i kolędy -płyta CD
15 515,50 zł
2
Związek Polskiego Spisza, ul. Długa 125, 34-442 Łapsze Niżne
Z dziejów wsi i parafii na Zamagurzu Spiskim - zbiór artykułów i rozpraw
historycznych
15 970,50 zł
3
Wspólnota Leśna Urbarialna w Nowej Białej, ul. Św. Floriana 28,
34-433 Nowa Biała
Odtworzenie dziedzictwa przyrodniczego obszaru Natura 2000 wzdłuż
rzeki Białki w Nowej Białej
12 274,01 zł
4
Tomasz Budz, ul. Nadwodnia 12, Czarna Góra, 34-532 Jurgów
„Witryna Czarnogórska”
23 100,00 zł
5
Fundacja Rozwoju Oświaty Wychowania i Sportu FROWiS,
ul. Kielecka 2, 31-526 Kraków
Bajeczny świat
24 500,00 zł
6
Gmina Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne „Świat zabaw”- zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości
Niedzica - Zamek
16 000,00 zł
7
Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu z siedzibą
w Waksmundzie, ul. Kościelna 8, 34-431 Waksmund
Utworzenie centrów internetowych przy Bibliotekach Publicznych
w Harklowej i w Gronkowie
18 400,00 zł
8
Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu z siedzibą
w Waksmundzie, ul. Kościelna 8, 34-431 Waksmund
Utworzenie centrów internetowych przy Bibliotekach Publicznych
w Ludźmierzu w Rogoźniku i w Krauszowie
22 789,00 zł
9
Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu z siedzibą
w Waksmundzie, ul. Kościelna 8, 34-431 Waksmund
Utworzenie centrów internetowych przy Gminnej Bibliotece Publicznej
w Waksmundzie oraz w Bibliotekach Publicznych w Łopusznej
i w Ostrowsku
14 400,00 zł
10
Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu z siedzibą
w Waksmundzie, ul. Kościelna 8, 34-431 Waksmund
Utworzenie centrów internetowych przy Bibliotekach Publicznych
w Nowej Białej i w Krempachach
18 400,00 zł
11
Gmina Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne
„Kraina zabaw” - zakup i montaż urządzeń na plac zabaw
w miejscowości Łapsze Niżne
16 000,00 zł
12 Gmina Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne
„Czas dla dzieci - zakup i montaż urządzeń na plac zabaw
w miejscowości Trybsz”
16 000,00 zł
13 Gmina Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne
„Bawmy się razem” - zakup i montaż urządzeń na plac zabaw
w miejscowości Kacwin
16 000,00 zł
14
Stowarzyszenie „Stara Fara”, Jurgów 1, 34-532 Jurgów
„Jurgów nas, Jurgów nas to piykne miastecko...” - Informator turystyczny
o kulturze, zabytkach i atrakcjach wsi Jurgów
14 982,80 zł
15 Gmina Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne „Nasze wspólne miejsce zabaw- zakup i montaż urzadzeń na plac zabaw
w miejscowości Niedzica”
10 000,00 zł
16 Gmina Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne
„Bawimy się pod chmurką” - zakup i montaż urzadzeń na plac zabaw
w miejscowości Frydman
16 000,00 zł
17 Gmina Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne „Raj dziecięcy” - zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości
Łapsze Wyżne
10 000,00 zł
18
„Czarna Góra - Koziniec” Spółka z o.o., ul. Nadwodnia 114,
Czarna Góra, 34-532 Jurgów
„Zachowanie dziedzictwa kulturowego wśród dzieci i młodzieży wsi
Czarna Góra istotnym elementem pobudzenia aktywności środowiska
lokalnego nakierowane na zróżnicowanie oferty turystycznej”
25 000,00 zł
19
„Czarna Góra - Koziniec” Spółka z o.o., ul. Nadwodnia 114,
Czarna Góra, 34-532 Jurgów
„Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży istotną formą aktywizacji
środowiska wsi Czarna Góra sprzyjająca urozmaiceniu oferty
turystycznej opartej na lokalnych zasobach”
25 000,00 zł
20
Pensjonat BANIA - pokoje gościnne, Paweł Dziubasik,
ul. Środkowa 181, 34-405 Białka Tatrzańska
Organizacja Festynu Białczańskiego
19 803,00 zł
21
GS Bukowina Tatrzańska Spółka z o.o., ul. Kościuszki 36,
34-530 Bukowina Tarzańska
„Dolina Białki oczami tatrzańskiej fali. Przewodnik po Spiszu i Podhalu na
obszarze Natura 2000”
20 510,00 zł
22
Bukowiańskie Centrum Kultury DOM LUDOWY,
ul. Kościuszki 87, 34-530 Bukowina Tatrzańska
„Zatraceniec” po latach - nowa adaptacja sztuki Józefa Pitoraka
w wykonaniu amatorskiego zespołu teatralnego w Bukowinie Tatrzańskiej 16 674,56 zł
23
Ludowy Klub Sportowy „Wicher”, ul. Zielona 13,
Dursztyn, 34-433 Nowa Biała
Turniej Piłkarski - 60 lat Klubu Sportowego „Wicher”
25 000,00 zł
24 Stowarzyszenie Hipiczne Pro Nati, ul. Grel 35, 34-471 Ludźmierz
Puchar Tatr
19 005,00 zł
25
EUROPROGRES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.
Drożyska 13/219, 31-988 Kraków
Czas dziecięcych marzeń - plac zabaw
24 500,00 zł
Maciej Płachta
Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy
Łapsze Niżne , 21.06.2010 r.
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy
w ramach Działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie Małych Projektów,
które na Posiedzeniach Rady odbytych w dniach: 04.06.2010, 05.06.2010, 07.06.2010, 08.06.2010, 09.01.2010, 21.06.2010
zostały zatwierdzone jako zgodne z LSR i wybrane do sfinansowania
Obrady Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy, za
stołem prezydialnym: Maciej Płachta - Przewodniczący
Rady Nadzorczej i Julian Kowalczyk - Prezes Zarządu.
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw
społecznych we wsiach Spisza i Podhala na terenie
gminy Łapsze Niżne, Bukowina Tatrzańska i Nowy Targ.
Stowarzyszenie jako Lokalna Grupa Działania korzysta
ze wsparcia środków unijnych – programu Leader+