background image
27
„Na Spiszu” nr 1 (58) 2006 r.
a nie w Nowym Targu daje szansę na udział w zajęciach
wszystkim uzależnionym.
Dlatego warto nie pić alkoholu i być zawsze trzeź-
wym!
Jest wielu ludzi, młodych i dorosłych, którzy bez alko-
holu umieją się cieszyć życiem.
Mogą na trzeźwo tańczyć i bawić się zapominając
o całym świecie. Potrafią bez wódki i innych środków che-
micznych radzić sobie ze stresem. Nie potrzebują alkoho-
lu by spotkać się z przyjaciółmi i umawiać na np. randki.
Nie ryzykują w głupi sposób i błahego powodu. Nie two-
rzą sobie zagrożeń, nie rezygnują z prawdziwej wolności
dla krótkich chwil oszołomienia..
Po prostu alkohol nie jest im potrzebny, do tego by iść
z dziewczyną na randkę, do czułości i przytulania się, do wę-
drówek nawet po świecie fantazji, do planowania swego przy-
szłego życia, do zachwycenia się muzyką i przyrodą.
Bo Oni wiedzą, że ALKOHOL KRADNIE WOL-
NOŚĆ.
M. Pukański
Tabela punktowa poszczególnych klas i kategorii:
lp Szkoły
IV
dz.
IV
chł.
V
dz.
V
chł.
VI
dz.
VI
chł.
łącz-
nie
1. Kacwin
8
5
5
7
9
7
41
2. Frydman
6
6
4
2
2
7
27
3. Łapsze Niżne
0
4
4
5
4
1
18
4. Łapsze Wyżne
0
0
2
1
0
0
3
5. Trybsz
1
0
0
0
0
0
1
6. Niedzica
0
0
0
0
0
0
0
Red.
Jest to trudna i długa praca, aby ten uzależniony zro-
zumiał, że może się zmienić On i jego życie oraz życie
jego najbliższych, jego dzieci i rodziny jeśli on przestanie
pić trunki alkoholowe. Oczywiście jest to bardzo trudne
bo nikt z nadużywających osób alkohol nie przyznaje się
do tego i nie przychodzi do takiej poradni sam. Kiedy jed-
nak przyjdzie tu i przełamie w sobie ten bunt, to po kilku
spotkaniach zaczyna rozumieć swój błąd i wielu opamiętu-
je się i wraca do normalnego życia. Trzeba jednak pamię-
tać, że wyleczony alkoholik zawsze będzie alkoholikiem,
to jest takim człowiekiem, którego nie wolno namawiać
do picia, bo po wypiciu jednego kieliszka staje się z kolei
groźnym nałogowcem.
Dobrze, że w Urzędzie Gminy jest pozytywne nasta-
wienie do istnienia i utrzymania tego punktu terapeutycz-
nego. Ten rok pokazał jak ważny jest szybki kontakt z oso-
bą uzależnioną i jego rodziną. Oczywiście jest to bardzo
trudne, bo tak, jak już wspomniałem nikt z nadużywają-
cych alkohol osób nie przyznaje się do tego i nie przycho-
dzi tu sam. Jednak to, że ten punkt jest Łapszach Niżnych,
Gminny turniej tenisa stołowego
W sobotę 7 stycznia br. w budynku szkoły w
Łapszach Niżnych został rozegrany gminny turniej
tenisa stołowego szkół podstawowych w kategorii
indywidualnej dziewcząt i chłopców i kategorii dru-
żynowej. W rozgrywkach wzięło udział 28 uczen-
nic i uczniów z 5 spiskich miejscowości: Frydmana
(F), Kacwina (K), Łapsz Wyżnych (Ł.W.) i Niżnych
(Ł.N.) oraz z Trybsza (T). Oto wykaz uczestników
w kolejności według zajętych miejsc.
Dziewczęta IV: I - Molitoris Małgorzata (K),
II - Brynczka Katarzyna (F), III -Rataj Barbara (K)
Habieda Maria (F) Pawlica Iwona (T)
Dziewczęta V: Pastuszek Aneta (K),Horni-
czak Magdalena(F),Timek Agnieszka (Ł.N.), Gór-
ska Karolina (Ł.W.), Tymek Agata (Ł.N.).
Dziewczęta VI: Smarducha Justyna (K), Sata-
ba Joanna (K), Kowalczyk Emilia (Ł.N.), Moś Ewa
(F), Kowalska Marcelina (Ł.N.)
Chłopcy IV: Szyszkowicz Paweł (K), Kalata
Szymon (F),Butas Maciej (Ł.N.),Iglak Tomasz (F),
Strączek Kamil (Ł.N.)
Chłopcy V: Majerczak Patryk (Ł.N.), Pacyga
Sebastian (K), Bednarz Paweł (K), Zygmund Prze-
mek (F), Gryglak Szymon (Ł.W.)
Chłopcy VI: SzaflarskiTomasz(K),Sukiennik
Piotr (F), Horniczak Krzysztof (F), Molitoris Maciej
(K), Tkaczyk Dawid (Ł.N.).
Wyniki końcowe (miejsca i punkty): I. Kacwin - 6 pkt, II. Frydman - 5 pkt, III. Łapsze - 4 pkt,
IV. Łapsze W. - 3 pkt, V. Trybsz - 2 pkt, VI. Niedzica - 1 pkt.