background image
31
„Na Spiszu” nr 1 (58) 2006 r.
Kościół św. Piotra i Pawła w Łapszach Wyżnych
Fot. Fr. Payerhin
Nie istniejąca stara plebania wielokrotnie
remontowana
Nowa plebania wybudowana od podstaw