background image
„Na Spiszu” nr 1 (58) 2006 r.
32
18 grudnia 2005. w Szkole Podstawo-
wej w Łapszach Niżnych podsumowano wy-
niki konkursu na najładniejszą spiską szop-
kę. Na 8 edycję konkursu spłynęło 30 szopek
wykonanych przez kilkudziesięciu uczniów
spiskich szkół, wszyscy uczestnicy konkursu
zostali nagrodzeni zaś uroczystością podsu-
mowania towarzyszyła aukcja stroików, bą-
bek i kartek świątecznych. Wśród gości ho-
norowych byli przedstawiciele władz samo-
rządowych i oświatowych oraz poseł RP An-
drzej Gut-Mostowy. red.
I nagroda w konkursie - szopka z piernika
Marii Tomasz i Elżbiety Pietruś z Kacwina
„Na Spiszu” nr 1 (58) 2006 r.