background image
Na Spiszu nr 3 (88) 2013 r.
8
które na Węgrzech uznały się za Polaków, w województwie Borsod-Abaúj-
Zemplén żyją 663 osoby. Stanowi to prawie 10 % nas wszystkich . Możemy
więc śmiało uznać, że jest nas dużo w tym województwie, ale niestety, bardzo
mnie boli, że język polski jest tu traktowany po macoszemu. (...) Koniecznie
musimy to zmienić! Kolejne ważne zadanie: to należyte i bardziej efektywne
promowanie polskiej kultury w tym regionie, jesteśmy świadomi, że historia
rozproszyła żyjących tu Polaków - ale nie pozwólmy, żeby zanikła derenkowska
tradycja”. Następnie H. Csúcs w imieniu OSP na Węgrzech złożyła podziękowa-
nia i symboliczne upominki Walerce Bubenkó-Greskoné i Istvánowi Rémiásowi
(seniorowi) za ogromny wkład pracy w pielęgnowanie owej tradycji . Ale coraz
częściej rodzi się pytanie jak długo i dla kogo organizowane będą kolejne odpu-
sty, no i obawa aby wraz z odchodzącymi już bardzo nielicznie żyjącymi potom-
kami drenczan nie zanikła pamięć o tym co tak cenne: o naszej historii i tożsa-
mości. To ogromnie ważne wyzwanie dla POKO i jego powołanego niedawno
do życia szögligetańskiego oddziału, aby pielęgnując przeszłość intensywnie
myśleć o przyszłości.
tekst: Bożena Bogdańska-Szadai
zdjęcia z archiwum polskich badaczy - etnografów ze Spisza
20 lipca 2013r. przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Niedzicy odbył się Wieczór śpisko - grecki. Podczas tego
integracyjnego spotkania wystąpił zespół z Północnej Gre-
cji, z Gminy Kozani, prezentując typowe tańce tamtejszego
regionu. Mogliśmy zobaczyć pełne ekspresji układy o róż-
nej tematyce: wojennej, erotycznej oraz w podzięce za pło-
dy ziemi. Kulturę Pienin przybliżył nam zespół “Lubań”
z Kluszkowiec. W rolę reprezentanta terenu Spisza wcie-
lił się zespół “Czardasz” z Niedzicy. Po zakończonym kon-
cercie wszyscy uczestnicy udali się na wspólną kolację, któ-
ra dała możliwość wzajemnego poznania się i wymienienia
spostrzeżeń na temat różnic kulturowych dwóch odmien-
nych regionów Spisza i Macedonii.
M.M.
Powstała Oficjalna
strona internetowa
Niedzicy
Powstała nowa strona internetowa
Niedzicy, działa na zasadzie serwisu in-
formacyjnego nie tylko Niedzicy ale także
i z okolic. Znajdą Państwo tam aktualne
informacje o wydarzeniach, Bazy noclego-
we, Pizzerie i Paby, Spis Firm, grupy dzia-
łające w Niedzicy itp.
Założycielem portalu informacyjnego
jest Marcin Pająk, w planach jest moder-
nizacja strony oraz utworzenie ogólnego
portalu informacyjnego całego Spisza. Za-
praszamy do odwiedzania naszego portalu
www.niedzica.espisz.pl oraz do nadsy-
łania informacji, zdjęć z wydarzeń, zdjęć
archiwalnych itp. Kontakt do redakcji:
Marcin Pająk – założyciel, prowadzenie
strony, galeria, mail: pajakmarcin89@
gmail.com; Ela Majerczak – reporter-
ka ogólna, galeria, mail: ela.majerczak@
onet.eu; Agnieszka Chmiel – reporterka
sportowa, galeria, mail: agachmiel@onet.
pl; Dorota Wasielak – sprawy gminne, re-
porterka ogólna, mail: promocja@lapsze-
nizne.pl.
Wieczór śpisko - grecki
Rozmowy o Derenku, Andrastanya k. Edeleny, 5-6.08.2013 r.
Wydarzenia
Na Spiszu