background image
Na Spiszu nr 3 (88) 2013 r.
3
CO WYDARZYŁO SIĘ NA SPISZU?
6 lipca
• Wystawa Fryderyka Rudziń-
skiego „Ilustracje do nieistnie-
jących bajek” muzeum Zamko-
wym w Niedzicy
7 lipca
• Śpiska Watra – prezentacja ze-
społów regionalnych w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Nie-
dzicy
14lipca
• Festyn we Frydmanie
20 lipca
• Wieczór spisko – grecki
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Niedzicy
21 lipca
• Piknik Piłkarski w Łapszach
Niżnych
28 lipca
• Dzień Polowaca w Jurgowie
22 lipca
• Odpust św. Magdaleny w para-
fii św. Katarzyny w Nowej Bia-
łej
26 lipca
• Odpust św. Anny w parafii
Wszystkich Świętych w Kacwi-
nie
28 lipca
• Rozgrywki piłkarskie o Puchar
Wójta Gminy Łapsze Niżne
w Kacwinie
3 sierpnia
• 50 lecie Muzeum – Zespo-
łu Zamkowego w Niedzicy.
Otwarcie wystawy fotograficz-
nej „Widoki” w sali gotyckiej
w niedzickiej warowni
10 sierpnia
• Łapszańska pielgrzymka ro-
werowa do Sanktuarium MB
w Ludźmierzu
15 sierpnia
• Odpust Wniebowzięcia Mat-
ki Bożej w parafii św. Kwiryna
w Łapszach Niżnych
• Koncert muzyki barokowej
w kościele św. Bartłomieja
w Niedzicy
17 sierpnia
• Koncert muzyki barokowej
w kościele Wszystkich Świę-
tych w Kacwinie
18 sierpnia
• Koncert Parafialny w Łapszach
Niżnych.
24 sierpnia
• Odpust św. Bartłomieja w Nie-
dzicy
• Koncert muzyki barokowej
w kościele św. Stanisława we
Frydmanie
25 Sierpnia
• „Muzyka zaklęta w drewnie”
koncert Najpiękniejsze Ope-
rowe Arie Solo i w Duecie, na
Polanie Sosny w Niedzicy
29 sierpnia
• Otwarcie łapszańskiego „Ludo-
wca”
31sierpnia
• Koncert muzyki barokowej
w kościele św. Bartłomieja
w Niedzicy
1września
• 74 rocznica rozpoczęcia II woj-
ny światowej
• Gminne dożynki w Łapszance
2 września
• Rozpoczęcie roku szkolnego
2013/2014
15 września
• Wizytacja biskupa Jana Szko-
donia w parafii św. Kwiryna
w Łapszach Niżnych i bierzmo-
wanie młodzieży
17 września
• rocznica najazdu Związku Ra-
dzieckiego na Polskę
19 września
Odpust Matki Bożej w La Salet-
te w parafii św. Piotra i Pawła
w Łapszach Wyżnych
22 września
• Bierzmowanie młodzieży w Ka-
cwinie
23 września
• Rocznica śmierci Bł. ks. Józefa
Stanka, który zginął w powsta-
niu warszawskim
Oprac. Elżbieta Łukuś
SPIS TREŚCI:
Wydarzenia Na Spiszu
Wakacje pełne słońca ....................................... 4
Sypaniec jak się patrzy! ..................................... 5
XVIII „Śpisko Watra” ......................................... 6
Derenk 2013 ...................................................... 7
Wieczór śpisko - grecki ..................................... 8
Niedzica pączkuje, nazwa pokutuje .................... 9
Ocalić od zapomnienia - nowobielańska izba
pamięci ...................................................... 10
Jubileuszowy Koncert Parafialny w Łapszach ... 11
Festiwal Barok na Spiszu Niedzica 2013 .......... 12
II Festiwal Baroku na Spiszu ............................. 12
Niezwykły festiwal, niezwykły koncert… .......... 13
Przeciw sobie, obok siebie, razem…................ 15
Gminne Dożynki połączone z Przeglądem
Orkiestr Gminy Łapsze Niżne ..................... 16
Słońce nad Czarną Górą zaświeciło strażakom . 17
Łapszański Ludowiec ....................................... 18
Wizytacja biskupia w Parafii Łapsze Niżne ........ 19
Ludzie Na Spiszu
Trudne dzieciństwo Spiszaka - wspomnienia
z przedwojennego Dursztyna (cz. 1) ............ 20
Wieści z gmin Na Spiszu
„Bajki po góralsku” dla dzieci z wielkopolski .... 24
Nawałnica z gradobiciem nad Bukowiną .......... 25
„Redyk Karpacki” w Bukowinie Tatrzańskiej ...... 25
47. Sabałowe Bajania ....................................... 26
Janosik Umar...? .............................................. 27
90 lat Amatorskiego Teatru w Bukowinie .......... 28
Trybsz-Czarna Góra: droga niczyja .................. 29
Fakty Na Spiszu
Leśnica- Groń: komórki się odezwały! .............. 30
Olimpiada zimowa w Krakowie? ....................... 30
Nowa droga Kacwin–Frankowa–Osturnia ......... 31
Przyroda Na Spiszu
Ciekawy świat przyrody .................................... 32
Gwara Na Spiszu
Corno Góra z dziada, a Jurgów z cigana ........... 33
Zdrowie Na Spiszu
Boża apteka ...................................................... 34
Sport Na Spiszu
100 lat temu urodził się Stanisław Marusarz..... 35
Turystyka Na Spiszu
Poznajemy Europę ........................................... 36
Historia Na Spiszu
Gazeta Podhalańska – 100 lat temu .................. 39
Spisz a trzeci Zjazd Podhalan ........................... 39
Zespół Podhale – grupa spiska ma 60 lat ......... 42
Kto dziś upomni się o pamięć córek i synów
polskiej ziemi, po których już nikt
nie płacze? .................................................. 43
Bolesna rocznica – wiosna 1943
– Mordy Polaków na Wołyniu ................... 44
Dobry Słowak i dobry Polak ............................. 46
Bitki - zwady - nieporozumienia
Wojny pasterskie .............................................. 47
Felieton Na Spiszu
Nowa metoda nauki małych dzieci .................... 51
Weselne plenery ............................................... 52