background image
47
„Na Spiszu” nr 3-4 (76-77) 2010 r.
a trzeci drużyna SP z Dursztyna (opiekun ALEKSANDRA
KACHNIARZ). Indywidualnie zwyciężyła Alicja Złahoda
z SP nr 2 z Czarnej Góry.
W grupie gimnazjalistów, tak jak w zeszłym roku, zwy-
ciężyli uczniowie z Łapsz Niżnych (opiekun ELŻBIETA
ŁUKUŚ). Tuż za nimi ze stratą tylko 3,5 pkt. uplasowali
się gimnazjaliści Gimnazjum nr 1 z Nowego Targu ( opie-
kun JOLANTA GUZIK), a za nimi drużyna z Krempach
i Frydmana.
Jakub Kosakowski ucz .III klasy Gimnazjum we Fryd-
manie okazał się najlepszym znawcą Spisza i Podhala zwy-
ciężając w konkursie.
Recytatorów i gawędziarzy prezentujących teksty gwa-
rowe komisja oceniła w następujący sposób:
Szkoły podstawowe a) kategoria poezja
I miejsce - Wojtek Miśkowicz S.P Nowa Biała
II miejsce- Paulina Chmioła S.P nr 6 Nowy Targ
III miejsce- Katarzyna Bizub S.P Łapsze Wyżne
- Kamila Zygmunt S.P Krempachy
b) kategoria gawęda
I miejsce- Kazimiera Turkot S.P Frydman
W oczekiwaniu na wyniki kunkursu
Drużyna z Nowej Białej – finaliści Konkursu
w kat. szkoły podstawowe
II miejsce- Łukasz Bryja S.P Łapsze Niżne
III miejsce- Ewelina Budz S.P Trybsz
Gimnazja :
a) Kategoria poezja
I miejsca nie przyznano
II miejsce –Katarzyna Mrożek Gimn. nr 1 Nowy
Targ
III miejsce= Teresa Petrasek Gimn. nr 1 Krempachy
b) kategoria gawęda
I miejsce-Katarzyna Kawa Gimn. Frydman
II miejsce- Przemysław Magiera Gimn. Łapsze Niżne
Wszyscy uczestnicy KONKURSU RECYTATOR-
SKIEGO wystąpili w pięknych strojach regionalnych (spi-
skich różnych odmian i podhalańskich).
Po konkursie wiedzy i konkursie recytatorskim uczest-
nicy udali się do kościoła parafialnego w Nowej Białej, któ-
rego patronką jest św. Katarzyna Aleksandryjska. Święta ta
jest też patronką „starego” kościoła w Nowym Targu, jest
również w herbie Miasta.
„W głównym ołtarzu święta Katarzyna
Której męczeństwo koło znamionuje.
Od wieków z dobrocią i słodką miłością
Swemu kochanemu Miastu patronuje.”
(Wanda Szado Kudasikowa „ W nowotarskiej Farze”)
Nadmienić należy iż Kościół czci świętą 25 listopada.
Święta ta pochodziła z Aleksandrii. Urodziła się prawdopo-
dobnie w roku 294 w bardzo zamożnej pogańskiej rodzinie
jako córka króla Kustosa. Była osobą bardzo wykształconą.
Pod wpływem pobożnego pustelnika uwierzyła w Chrystu-
sa i wraz z matką nawróciła się na chrześcijaństwo. Nie wy-
rzekła się wiary chociaż poddawana była różnym torturom,
wreszcie ścięto ją mieczem.
Organizatorami konkursu byli: Szkoła Podstawowa
w Nowej Białej, Oddział PTTK „Gorce” w Nowym Targu,
Związek Polskiego Spisza.
Celina Sordyl
fot. Julian Kowalczyk
Drużyna z Łapsz – finaliści Konkursu
w kat. gimnazja