background image
51
„Na Spiszu” nr 3-4 (76-77) 2010 r.
czak, Czarna Góra - Agroturystyka „Rzepka” na szlaku
„Małopolska Wieś Pachnąca ziołami”, Maria Gronka, Trybsz
- Gospodarstwo Agroturystyczne, Maria Ujwary , Trybsz -
Grzybiarskie Gospodarstwo Agroturystyczne.
W kategorii „przedsięwzięcia społeczno-kulturalne”: 
Gminny Ośrodek Kultury w Niedzicy - impreza regionalna
„Spiskie Zwyki” , Sołectwo Nowa Biała - obrzęd spiski
„Ogrywanie Moji”, Józef Szewczyk, Kacwin - „Festyn
z patronem”, Urząd Gminy Łapsze Niżne - impreza „Wiel-
kie Spiskie Granie”, Gminny Ośrodek Kultury w Łopusz-
nej - Konkurs potraw regionalnych w Łopusznej, Wiejska
Wspólnota Leśno-Gruntowa „URBAR” Jurgów - „Dzień
Polowaca”, Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy”
- „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej, Związek
Podhalan Zarząd Oddziału w Ludźmierzu - Konkurs Poezji
Religijnej im Ks. prof. J. Tischnera, Fundacja Harcerstwa
Polskiego „Schronisko Głodówka” - „Muzyczna Zohylina
Otwarte Spotkania Artystyczne”, Sołectwo Rogoźnik - „Do-
żynki Wiejskie oraz Gminne Zawody Jeździeckie im. Ks.
Prof. Józefa Tischnera w Rogoźniku, Zespół Elektrowni
Wodnych w Niedzicy - „Zwiedzanie Elektrowni Wodnej
w Niedzicy”, Katarzyna Opalska-Ścisłowicz - Niedzica
- Stanowiska ekologiczne w Niedzicy poświęcone faunie
i florze Pienin.
informacja wg portalu Podhale24.pl.
fot. M. Brzyżek
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
MATERIAŁ SPONSOROWANY