background image
„Na Spiszu” nr 1-2 (70-71) 2009 r.
48
Drodzy czytelnicy. Serdecznie zapraszamy wszystkich
miłośników Spisza na I Rodzinny Rajd Rowerowy „Dookoła
Magury Spiskiej”, którego organizatorem są członkowie
Związku Polskiego Spisza. Kierownictwo Rajdu w osobach
Janusza Haniaczyka i Andrzeja Wilczka przygotowało regu-
lamin z którym można się zapoznać na stronie http://www.
polskispisz.republika.pl/rajd.htm Udział w rajdzie jest bez-
płatny, a jego obsługę zapewniają Jan Budz i Julian Kowal-
czyk. Start oraz zakończenie rajdu zaplanowano w niedzielę
21 czerwca 2009 roku na polanie „Pod Okólnem” w Jurgowie.
Celem Rajdu jest:
Promocja aktywnego, rodzinnego wypoczynku, w szcze-
gólności turystyki rowerowej. Ważną jest także popularyzacja
ciekawostek przyrodniczych i krajobrazów ziemi spiskiej oraz
zapoznanie się z historią naszych terenów.
Trasa rajdu jest ciekawa i wiedzie przez następujące
miejscowości:
Jurgów – Czarna Góra - Białka Tatrzańska - na ostrym
zakręcie (w lewo) w Białce Dolnej, na skrzyżowaniu w prawo
- zaraz za Białką na następnym skrzyżowaniu w prawo - Trybsz
- podjazd - Trybska przeł. - Łapsze Wyżne - Łapsze Niżne -
Niedzica - przy jeziorze na skrzyżowaniu w prawo w kierunku
przejścia granicznego - przejście graniczne - Golembark (Łysa
nad Dunajcem)- Szwaby Wyżne (Majere) - Czerwony Klasztor -
Haligowce - Wlk. Lipnik - Folwark (Stranany) - Kamionka - na
skrzyżowaniu w prawo - Gniazda (Hniezdne) - Niżne Drużbaki
(Niżne Rużbachy) - Podoliniec - przed Buszowcami zjeżdżamy
z drogi głównej w prawo (przed rz. Biała) - Słowiańska Wieś
(Slovenska Ves) - Wyborna - Lendak - Kotliny – Zor (Zdiar)
- Zdziarska przeł. - Podspady - Na skrzyżowaniu w prawo -
przejście graniczne - Jurgów. Całkowity dystans 120 km po
drogach asfaltowych.
Rajd rowerowy odbywa się przy otwartym ruchu drogo-
wym i uczestników na całej trasie obowiązują przepisy o ruchu
drogowym. Każdy uczestnik musi posiadać sprawny rower,
dobry humor oraz podpisując listę obecności potwierdzić zna-
jomość regulaminu, stan zdrowia pozwalający na udział w tego
rodzaju imprezie oraz podporządkowanie się organizatorom.
Dla własnego bezpieczeństwa wskazana jest jazda na rowerze
w kasku na głowie. Część trasy przebiega po Słowacji dlatego
uczestnicy muszą mieć paszporty lub dowody osobiste.
W sprawach regulaminowych a także w zakresie organi-
zacji rajdu można kontaktować się telefonicznie z Januszem
Haniaczykiem tel. 601 953 401 lub korzystając z poczty elek-
tronicznej przewodniktatrzanski@interia.pl . Serdecznie za-
praszamy.
Rowerem dokoła Magury Spiskiej
Szanowna Redakcjo,
Od blisko pół wieku jestem emocjonalnie związany
z Polskim Spiszem. Tu spędzałem wakacje, tu kształtowały
się moje krajoznawcze zainteresowania. Dziś jestem geo-
grafem- profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Piękno
i problemy Spisza propaguję wśród moich studentów i na
międzynarodowych konferencjach. Widokami ziemi spi-
skiej, prezentowanymi na moich slajdach zachwycali się
naukowcy Nowego Jorku I Moskwy, Tokio, Rio de Janeiro
i dalekiej Nowej Zelandii. Od pierwszego numeru jestem
wiernym czytelnikiem czasopisma „ Na Spiszu”. Jednak
artykuł„Kurosówka znaczy nadzieja” /no 1/08/ wzbudził
moje obawy i niepokój. Dołączona mapka ukazuje plany
wyciągów, w sąsiedztwie ogromne parkingi. A przecież naj-
większe wzniesienie Polskiego Spisza to perła krajobrazowa
na miarę europejską. Oaza nieskażonej przyrody, matecznik
dzikiej zwierzyny. Pięknie pisał o Spiszu w broszurze pod
jakże aktualnym tytułem ” Ocalmy Piękno Ziemi”, Krzysztof
Rejmer: „Na Zamagurzu zima jest spokojna i cicha. Nie
ma tu hoteli, wyciągów, starannie przygotowanych tras
zjazdowych. Góry śpią, w oczekiwaniu ponownych naro-
dzin na wiosnę. Tak było zawsze….Ten cykl jest odwieczny
i święty.”I dla przyszłych pokoleń Spisza oby tak zostało.
Oczywiście rozumiem troskę włodarzy tej ziemi o materialny
byt jej mieszkańców. Ale nie tędy droga. Za kilka, kilkanaście
lat turyści zapłacą każdą cenę za ciszę i spokój. Dlatego pro-
ponuję modyfikacje prezentowanego projektu. Atrakcyjnych
terenów narciarstwa zjazdowego jest już bardzo dużo. Spisz
będzie miał liczących się konkurentów W kraju i zagranica.
Czy nie lepiej zorganizować tu ośrodki narciarstwa ślado-
wego i biathlonu. Takich regionów w Polsce jest niewiele
a liczba zwolenników tych sportów rośnie. Niepotrzebne są
wówczas degradujące przyrodę kosztowne inwestycje. Do-
chody będą szły do kieszeni gospodarzy tej ziemi,a nie grupki
inwestorów. Spisz to wspaniałe miejsce na ten rodzaj zimowej
rekreacji. Urozmaicona rzeźba terenu, piękne lasy, długie
zaleganie pokrywy śnieżne. Piękno krajobrazu i kultura
regionu. Zakwaterowanie u rodzin i regionalna kuchnia. Są-
siedztwo dostępnej dzięki strefie Schengen Słowacji. Te atuty
odpowiednio wypromowane to gwarancja sukcesu. Życzę go
mieszkańcom Spisza- regionu, który z dumą nazywam „ moja
małą ojczyzną” Stefan Kałuski Serdeczne pozdrowienia dla
Pana i zespołu redakcyjnego.
Listy do Redakcji