background image
„Na Spiszu” nr 1-2 (70-71) 2009 r.
52
KOŃ
w obiektywie
Jest
w orkiestrze
jakaś siła
Godne uwagi hobby mają siostry Majewskie
z Frydmana oraz ich koleżanki. Zainteresowanie czy
wręcz miłość do koni przejawia się w codziennym ich
utrzymaniu: higiena, karmienie i oczywiście ujeżdża-
nie. Cały wolny od nauki czas poświęcony jest temu
interesującemu hobby.
red