background image
25
„Na Spiszu” nr 2 (67) 2008 r.
Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy przedstawiło swoje osiągnięcia,
prezentując przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie
oraz FAPA w Warszawie przykłady działań służących rozwojowi gmin:
Łapsze Niżne, Bukowina Tatrzańska i Nowy Targ (kwiecień 2008 r.)
Zamyślenie nad Śpiewnikiem Spiskim
Z wizytą u Pawła Dziubana - wójta gminy Łapsze Niżne
Rzepiska. Julian Kowalczyk - prezes Stowarzyszenia prezentuje
jedną z tablic informującą o ciekawostkach przyrodniczych Spisza
Przedstawiciele Urzędu Marsałkowskiego na tle Tatr
Podczas prezentacji w Łapszach Niżnych
Sylwester Pytel - wójt gminy Bukowina Tatrzańska przedstawia
plany rozwoju podhalańskich i spiskich wiosek
– M A T E R I A Ł S P O N S O R O W A N y –
– M A T E R I A Ł S P O N S O R O W A N y –