background image
„Na Spiszu” nr 2 (67) 2008 r.
20
Festyn Rodzinny w Niedzicy
W Dzień Dziecka Oddział Parafialny Akcji Katolickiej
w Niedzicy wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Niedzicy
zorganizował rodzinny festyn. Lokalizacja imprezy w cen-
trum wsi wpłynęła na wysoką frekwencję. Festyn otwarła
pani dyrektor GOK -u Krystyna Milaniak i proboszcz parafii
ks. Andrzej Pawlak. Na scenie tego dnia prezentowały sie
głównie dzieci i młodzież. Uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej w Falsztynie przedstawiły bajkę „ Kubuś Puchatek” pod
kierunkiem Joanny Horniczak i Ewy Jamróz.
Najmłodsi występujący – przedszkolaki z Niedzicy za-
prezentowali piosenki przy akompaniamencie gitary ks.
Krzysztofa Kasprzaka. Następnie publiczność została prze-
niesiona w świat magii i iluzji, po czym nadszedł czas na pre-
zentacje kultury regionalnej. Wystąpili uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Niedzicy pod kierunkiem Beaty Grońskiej,
zespół regionalny prowadzony przez Janinę Chmiel „Mali
Sromowianie” ze Sromowiec Wyżnych i „Śpisoki” z Łapsz
Niżnych. Gimnazjaliści z Łapsz Niżnych pokazali kabaret
pt. „Gdyby Adam był Polakiem” Aktorzy zostali przygoto-
wani przez Beatę Magierę.
Na koniec imprezy młodzież uczącą się gry na gitarze na
zajęciach prowadzonych przez Szczepana Sołtysa w GOK-u
zaprezentowała świeżo zdobyte umiejętności. Młodzi wy-
konawcy bardzo ciepło zostali przyjęci i nagrodzeni gromki-
mi brawami. W trakcie festynu były liczne zabawy, konkursy
prowadzone przez konferansjerów Katarzynę Kubasiak i ks.
wikariusza Krzysztofa Kasprzaka oraz loteria fantowa, która
stała się główną atrakcją, gdyż do wygrania był rower ufun-
dowany przez wójta gminy Łapsze Niżne Pawła Dziubana.
I Spiska Majówka
I Spiska Majówka na Polanie Sosny odbyła się w dniach
od 2 do 3 maja 2008 r. Organizatorami był Gminny Ośro-
dek Kultury w Niedzicy i Zespół Elektrowni Wodnych S.A.
Niedzica.
W programie były konkursy i zabawy prowadzone przez
wodzireja Zdzisława Salicę, występ zespołu regionalnego
„Czardasz”, dwugodzinny pokaz magii i iluzji oraz spektakl
w wykonaniu Teatru Ognia.
Roztańczeni tancerze wirujący z ogniem byli najwięk-
szą atrakcja tego wieczoru. Drugi dzień rozpoczął się od
prezentacji wczesnośredniowiecznej drużyny Wikingów,
następnie widownię rozgrzał rockowy zespół Sztab z Łapsz
Niżnych oraz zespół Black Seven.
Na zakończenie spiskiej majówki odbył się pokaz
sztucznych ogni. Na majówce zgromadziło się sporo tury-
stów odpoczywających w naszym regionie.