background image
19
„Na Spiszu” nr 2 (67) 2008 r.
Koncert artystów
z „Piwnicy pod Baranami”
w krempaskim gimnazjum
11 czerwca 2008 w Gimnazjum w Krempachach, na za-
proszenie Zofii i Józefa Łukasz, gościli artyści z „Piwnicy
pod Baranami” z Krakowa. Zaprezentowali swoje kultowe
piosenki, m .in. :Pasą się pasą” i „Groteska”. Koncert ożywił
występ Andrzeja Talkowskiego w roli czarodzieja i świetny
pastiż na iluzjonistów. Michał Półtorak z córką przygrywali
artystom na skrzypcach, Agacie Ślazyk akompaniował To-
masz Kmiecik, Piotrowi „Kubie” Kubowiczowi - Andrzej
Nowak. Pytanie „czy świat zwariował” w swojej piosence
zadał Leszek Wójtowicz. Nad właściwą akustyką czuwał
Jan Trybulski. Towarzyszył im Rafał Jędrzejczyk i znany
aktor i pisarz, twórca grupy teatralno - kabaretowej Rafał Kmita. Leszek Wójtowicz uzasadniając przybycie artystów tej
rangi do Krempach powiedział, że pewne długi spłaca się całe życie. On przez swą twórczość spłaca dług nieżyjącemu
już Piotrowi Skrzyneckiemu, dzięki któremu robi to co robi. Ich przybycie jest również spłatą takiego długu wobec osoby
dzięki której ich kolega artysta ma sprawne palce u ręki i może grać i tworzyć.
W koncercie wzięło udział ponad 300 uczniów gimnazjum wraz z opiekunami.
Tego typu inicjatywy są celowe gdyż młodzież z małych miejscowości nie ma możliwości kontaktu ze sztuką i odbioru
szeroko pojętej kultury. Nauczyciele gimnazjum mają nadzieję, że kontakty z artystami „Piwnicy” będą częstsze, a mło-
dzież stanie się wrażliwsza na poezję śpiewaną.
Zofia Łukasz
Artystyczny sukces
dursztyńskiej młodzieży
Powstały zaledwie rok temu zespół regionalny „Honaj”
z Dursztyna odnosi już znaczące sukcesy. Zespół działa przy
GOK w Łopusznej, jego kierownikiem jest pani Stanisława
Sołtys, choreografem – pani Maria Wnęk a kierownikiem
muzycznym pan Leszek Szewczyk. 27 kwietnia 2008 roku
dzieci z Dursztyna zostały laureatami XXII Międzywoje-
wódzkiego Przeglądu Dziecięcych Zespołów Tańca Ludo-
wego „Taneczny Krąg” w Przemyślu. Organizatorem kon-
kursu było Centrum Kulturalne w Przemyślu. W przeglądzie
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
wzięły udział zespoły z województw: małopolskiego, pod-
karpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego oraz gościnnie
zespoły z Podlasia i Słowacji.
W swoim konkursowy występie zespół przedstawił su-
itę taneczną oraz zabawę ludową „Po odpuście”.
Angażując się w życie kulturalne wioski dursztyńska
młodzież wzięła również czynny udział w organizowanej
przez OSP z Dursztyna, corocznie na Zielone Świątki, za-
bawie ludowej – „Ogrywanie moji” uświetniając ją swymi
występami . Taneczne pokazy i śpiewy zespołu „Honaj” ser-
decznie oklaskiwała licznie zgromadzona publiczność oraz
zaproszeni goście a wśród nich prezes Związku Polskiego
Spisza - Jan Budz.
Wojciech Sołtys