background image
15
„Na Spiszu” nr 2 (52) 2004 r.
Łukasz Zamarlik
język słowacki - mgr Zofia Chałupka,
sztuka - mgr Sylwia Basta-Fryźlewicz,
wychowanie fizyczne - mgr Bartosz Ścisłowicz, mgr Mi-
chał Śmiałkowski, mgr Bogusław Pociecha,
wychowawcy świetlicy - Ewa Fudalewicz, mgr Łukasz
Iżyk, mgr Maria Jędraczka, mgr Dominik Regiec,
pedagog - mgr Maria Surma,
religia - ks. mgr Jacek Wieczorek, ks. mgr Jan Wróbel,
Administrację i obsługę stanowi 8 osób.
Szkoła uczestniczy w akcji „Szkoła bez dymu” - żaden
nauczyciel ani pracownik nie pali papierosów na terenie
szkoły.
Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach
pozalekcyjnych, kołach zainteresowań takich jak: Kółko
Recytatorskie, Kółko Polonistyczne, zespół „Hilaritas”,
SKS - tenis stołowy, akrobatyka sportowa, narciarstwo
zjazdowe, koszykówka, taniec sportowy, unihokej, Koło
Regionalne, Klub Europejski, Klub Absolwenta - stworzo-
ny z myślą o tych, którzy chętnie odwiedzają mury naszej
szkoły.
Pracownia komputerowa podłączona jest do internetu.
Uczniowie pod kierunkiem mgr inż. E. Brzyzka opraco-
wali stronę internetową szkoły.
Gimnazjum może pochwalić się licznymi osiągnięciami
w wielu konkursach, zawodach, olimpiadach.
Przy czym następujące konkursy zostały zapocząt-
kowane przez nauczycieli gimnazjum: Gminny Konkurs
Ortograficzny (mgr Ewa Pietrzak), Konkurs Matematycz-
ny „GIT-MAT” (mgr inż. Wojciech Sołtys, mgr Dorota
Ostwald ), konkurs „Promocja mojej miejscowości” (mgr
Z. Łukasz), konkurs plakatowy z chemii (mgr inż. Danuta
Stanik), Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych
(mgr Małgorzata Abramek, mgr Jolanta Solana, Michał
Szaflarski), KonkursWiedzy o Unii Europejskiej (mgrAga-
ta Tazik, mgr Łukasz Iżyk), konkurs zbiórki makulatury
„Dobre rady na odpady” , Konkurs Wiedzy Ekologicznej
oraz konkurs fotograficzny „Budzi się wiosna” (mgr Ber-
nadeta Mroszczak).Oprócz tego co miesiąc organizowane
są konkursy biblioteczne ( mgr Beata Pater).
Mamy również znaczące osiągnięcia sportowe:
TENIS STOŁOWY
Mistrzostwa Gminy Nowy Targ
Drużynowo I miejsce dziewczęta, I miejsce chłopcy, Indywi-
dualnie I miejsce Kojda Ewelina, I miejsce Bryja Sebastian, II
miejsce Kojda Jowita, III miejsce Ambroż Grzegorz
- Mistrzostwa Powiatu Nowy Targ:
Drużynowo III miejsce dziewczęta, IV miejsce chłopcy, Indy-
widualnie III miejsce Mroszczak Adrian - awans do Mistrzostw
Województwa Małopolskiego.
BIEGI PRZEŁAJOWE
Mistrzostwa Gminy Nowy Targ
Drużynowo I miejsce, Indywidualnie I miejsce - Prośniak Alek-
sandra, II miejsce Pierchlak Ewelina, III miejsce Plewa Paulina,
Łojas Anna, IV miejsce Chmielak Aneta, Świec Justyna
UNIHOKEJ
Mistrzostwa Gminy Nowy Targ
Drużynowo I miejsce dziewczęta
Mistrzostwa Powiatu Nowy Targ
II miejsce dziewczęta
Mistrzostwa Województwa Małopolskiego
II miejsce dziewczęta
KOSZYKÓWKA
Mistrzostwa Gminy Nowy Targ
Drużynowo I miejsce dziewczęta
Mistrzostwa Powiatu Nowy Targ
III miejsce dziewczęta
NARCIARSTWO ZJAZDOWE
Mistrzostwa Gminy Nowy Targ
Drużynowo I miejsce, Indywidualnie I miejsce Chmielarczyk
Agnieszka, II miejsce Wilczek Klaudia, Ludzia Iwona, Perełka
Magdalena, III miejsce Chudoba Magdalena, Paluch Paulina,
IV miejsce Chmielak Joanna, Chmielak Iwona, V miejsce
Prędka Patrycja, Chmielarczyk Iwona, VI miejsce Grońska
Kornelia, Garbacz Justyna
Mistrzostwa Gminy Nowy Targ:
Drużynowo II miejsce, Indywidualnie dziewczęta VII miejsce
„Hilaritas” podczas wystêpu w „Jatkach” w Nowym Targu. Fot. Bartosz Ścis³owicz