background image
Na Spiszu nr 2 (79) 2011 r.
5
Fakty
Na Spiszu
KONKURS!!!
NAGRODY ZA POPRAWNĄ
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:
Gdzie znajduje się kapliczka
ze zdjęcia?
Znajdź ją na mapie Spisza
i przyślij do nas poprawną
odpowiedź!
Po losowaniu wyłonimy zwycięzcę,
który otrzyma nagrody książkowe
z dedykacją od redakcji
„Na Spiszu”.
Odpowiedzi kieruj
na e-mail: naspiszu@interia.pl
lub dzwoń pod nr (18) 265 93 16
-------------------------------------------------
Rozwiązanie
poprzedniego konkursu
Gratulujemy udzielenia poprawnych
odpowiedzi. Kapliczka z poprzedniego
numeru znajduje się na trasie
Trybsz - Łapsze Wyżne, ok. 200 m
przed Przełęczą Trybszańską.
Nagrody otrzymują:
Dominika Sołtys - Trybsz
Justyna Barnaś-Miśkowicz - Trybsz
Marcin Pająk - Niedzica
Nagrody czekają na odbiór
w sekretariacie Szkoły Podstawowej
w Łapszach Niżnych.
Z pozdrowieniami
Redakcja
f
ot. Elżbieta W
adowska
Do tej pory kacwińscy uczniowie
łączyli grę w piłkę z marszem na boisko
sportowe znacznie oddalone od szkoły.
W rezultacie tego, marszu nieraz było
więcej niż samej gry. Jednak wypraco-
wana w ten sposób kondycja fizyczna
z pewnością przyda się uczniom pod-
czas organizowanych rozgrywek, tym
razem już na sali gimnastycznej.
W skład wybudowanego obiektu
wchodzi sala sportowa, zaplecze so-
cjalne, pomieszczenie dla nauczycieli
wychowania fizycznego, natryski, ma-
gazyn. Budynek został połączony ze
szkołą zadaszonym korytarzem.
Sala gimnastyczna w Kacwinie po-
zwoli rozwijać zainteresowania różny-
mi dyscyplinami sportowymi niezależ-
nie od pory roku, nie tylko uczniom
szkoły. Z jej powstaniem wiąże duże
nadzieje również młodzież, która w ten
sposób będzie mogła aktywnie zago-
spodarować wolny czas.
Beata Magiera
Kacwin na sportowo
Wreszcie spełni się marzenie uczniów Szkoły Podstawowej im.
Ojca Świętego Jana Pawła II w Kacwinie – obok budynku szkolnego
stanęła sala gimnastyczna. Jeszcze trwają końcowe prace związane
m.in. z wyposażaniem obiektu, który ma być oddany do użytku koń-
cem czerwca bieżącego roku.
Budujemy plebanię
Po zalaniu fundamentów jesienią ub. roku, obecnie ruszyła budowa murów nowej plebani
w Łapszach Niżnych
Pierwsze mecze na nowej sali już w najbliższe wakacje
F
ot. B
eata Magier
a
F
ot. Jul
ian K
ow
alczyk