background image
Pismo
Z
WI¥ZKU
P
OL SKIE GO
S
PI SZA
• Czarna Góra • Dursztyn • Falsztyn • Frydman • Jurgów • Kacwin • Krempachy • £apszanka •
• £apsze Ni¿ne • £apsze Wy¿ne • Niedzica • Niedzica-Zamek • Nowa Bia³a • Rzepiska • Trybsz •
f
ot. Jan B
udz
f
ot. Jan B
udz
f
ot. W
ojciech B
iziak
Iluzja malarska
na tamie w Niedzicy
Więcej na str. 4
Palmy już poświęcone!
więcej na s. 21
Z historii...
Cichy bohater -
ks. Ferdynand Machay „młodszy”, s. 10
Poszerzony CV – Kartka
z pamiętnika Franciszka Payerhina, s. 11
Ks. Józef Świstek (1894-1956), s. 14
f
ot. Dor
ota W
asielak
Nr 2 (79)
ROK 2011
ISSN 1234-2262
Cena: 4,00 zł
Tradycje dziadków
w Wielki Tydzień
Drodzy Spiszacy!
Świąt pełnych wiary, nadziei i miłości!
Niech Zmartwychwstały wprowadzi Was
w nowe życie,
życzy zespół „Na Spiszu”