background image
Na Spiszu nr 2 (87) 2013 r.
53
Falsztyn
MP
GOK Niedzica
Budowa placu zabaw w miejscowości Falsztyn
Frydman
MP
Gmina Łapsze Niżne Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw
MP
Gmina Łapsze Niżne Zagospodarowanie centrum wsi Frydman
MP
OSP we Frydmanie
„Z dziejów Frydmana” - wydanie zbioru arty-
kułów i rozpraw historycznych promujących
Frydman
Gronków
MP
Gminna Biblioteka
Publ. - Waksmund
Utworzenie Centrum internetowego przy bi-
bliotece - zakup komputerów
Harklowa
MP
Gminna Biblioteka
Publ. - Waksmund
Utworzenie Centrum internetowego przy bi-
bliotece - zakup komputerów
OW
Gmina Nowy Targ
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem
OW
Gmina Nowy Targ
Modernizacja parkingu w miejscowości Har-
klowa
OW
Gmina Nowy Targ
Budowa placu zabaw
Jurgów
MP
BCK Dom Ludowy
„Prządki w Jurgowie” - zakup strojów dla ze-
społu
MP
Stowarzyszenie Stara
Fara
„Jurgów nas Jurgów nas to piykne miastecko”
– wydanie informatora turystycznego
MP
Gmina Bukowina
Tatrzańska
Stworzenie miejsca widokowo – rekreacyjnego
w górnej części Stacji narc. „Hawrań” w Jurgo-
wie
MP
FHU MADINWEST
Stanisław Madeja
Budowa ogólnodostępnego „minicentrum”
rekreacyjno-turystycznpo-sportowego w Jur-
gowie
OW
Gmina Bukownia
Tatzrańska
Modernizacja oświetlenia ulicznego wzdłuż
drogi gminnej nr K 420037 w Jurgowie.
OW
Gmina Bukownia
Tatzrańska
Remont budynku byłej strażnicy w Jurgowie na
potrzeby punktu informacji turystycznej
MP
Stowarzyszenie Stara
Fara
Nagranie płyty z muzyką spiską „Na Jurgowie
wesoło”
MP
MMED M.Martinczak Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy
MP
MMED M.Martinczak Szkolenie z zakresu nauki jazdy na nartach
Kacwin
R
Kuchta Marek
Wzrost dochodu z działalności objętej wspar-
ciem i konkurencyjności poprzez zakup ciągni-
ka
MP
Gmina Łapsze Niżne Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw
MP
Dziwisz Helena Zofia
Wyposażenie pokoi i instalacja kolektorów sło-
necznych w domu wczasowym „Kinga”
MP
Gmina Łapsze Niżne Wyposażenie świetlicy w Kacwinie
Klikuszowa
OW
Gmina Nowy Targ
Budowa siłowni zewnętrznej
OW
Gmina Nowy Targ
Budowa placu zabaw
Krauszów
MP
Gminna Biblioteka
Publ. - Waksmund
Utworzenie Centrum internetowego przy bi-
bliotece - zakup komputerów
Krempachy
MP
Gminna Biblioteka
Publ. - Waksmund
Utworzenie Centrum internetowego przy bi-
bliotece - zakup komputerów
OW
Gmina Nowy Targ
Remont parkingu i chodników przy WDK
OW
Gmina Nowy Targ
Budowa siłowni zewnętrznej
OW
Gmina Nowy Targ
Budowa placu zabaw
Lasek
OW
Gmina Nowy Targ
Budowa siłowni zewnętrznej
OW
Gmina Nowy Targ
Budowa placu zabaw
Leśnica Groń
MP
BCK Dom Ludowy
Organizacja XVIII konkursu gawędy, recytacji
i tańca - zakup strojów dla zespołu Zawaternik
Ludźmierz
MP
Chór MAGNIFICAT
przy Sanktuarium MB
Królowej Podhala
„ŚPIEWAJMY LUDŹMIERSKIEJ PANI” - nagranie
płyty ze śpiewem chóralnym oraz koncerty
promocyjne
MP
Stowarzyszenie PRO-
NATI
Puchar Tatr – organizacja zawodów konnych
zimą 2013 r.
R
Czaja Zbigniew
Podjęcie działalności gospodarczej polegającej
na świadczeniu usług komunalnych
MP
Gmina Nowy Targ
Budowa placu zabaw w miejscowości Ludź-
mierz
MP
Związek Podhalan
Digitalizacja zbiorów archiwalnych ZP
Łapsze Niżne
MP
Gmina Łapsze Niżne Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw
MP
Związek Podhalan w
Ludźmierzu
Kultywowanie miejscowych tradycji przez ze-
spół regionalny z Łapsz Niżnych
MP
Wójtowicz Alicka
Organizacja imprezy „Ze Spiszem do Betlejem”
MP
Związek Polskiego
Spisza
„Promocja lokalnej twórczości poprzez wyda-
nie płyty CD z pastorałkami ze Spisza”
MP
Związek Polskiego
Spisza
„Z dziejów wsi i parafii na Zamagurzu Spiskim”
- zbiór artykułów i rozpraw historycznych
OW
Gmina Łapsze Niżne
Remont budynku Domu Ludowego w Łapszach
Niżnych wraz z zagospodarowaniem terenu
MP
Gmina Łapsze Niżne
Utworzenie i wyposażenie świetlicy w budynku
Domu Ludowego w Łapszach Niżnych
MP
Parafia Św.Kwiryna w
Łapszach Niżnych
„Z dziejów Łapsz. 700-lecie przybycia zakonu
Bożogrobców na Zamagurze Spiskie”
MP
Parafia Św.Kwiryna w
Łapszach Niżnych
Organizacja „Koncertu Parafialnego” w Łap-
szach Niżnych w sierpniu 2013 r.
MP
Pirchała Mirosław M. Doposażenie Orkiestry Dętej z Łapsz Niżnych
MP
Związek polskiego
Spisza
„Gry i zabawy na Spiszu” - wydanie publikacji
prezentującej tradycyjne gry i zabawy na Spi-
szu
Łapsze Wyżne
MP
Gmina Łapsze Niżne
Raj dziecięcy - zakup i montaż urządzeń na plac
zabaw w miejscowości Łapsze Wyżne
OW
Gminna Biblioteka
Publ. – Łapsze Niżne
Zagospodarowanie terenu wokół budynku bi-
blioteki i świetlicy oraz urządzenie parkingu
MP
ParafiaŚw.Apostołów
Piotra i Pawła
Remont zabytkowego ogrodzenia przy kościele
parafialnym w Łapszach Wyżnych
MP
Budz Roman
Wyposażenie pokoi w gospodarstwie agrotu-
ryst.
Obszar Gminy Bukowina Tatrzańska
MP
Gmina Bukowina
Tatrzańska
Identyfikacja zasobów przyrodniczo-kulturo-
wych na terenie Gminy i wydanie materiału
informacyj.
Artykuł
sponsorowany