background image
Na Spiszu nr 2 (87) 2013 r.
54
Artykuł
sponsorowany
Obszar Gminy Nowy Targ
MP
Gmina Nowy Targ
Wykonanie Mapy promocyjno-turystycznej
Gminy
MP
Gmina Nowy Targ
Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z terenu Gminy
Obszar Gminy Łapsze Niżne
MP
GOK z siedzibą w
Niedzicy
Utworzenie wirtualnej bazy informacji tury-
stycznej Gminy i jej promocja
Ogółem obszar LGD
MP
GS Bukowina
Tatrzańska sp. z o.o.
Wydanie publikacji Antologia Poezji Spiskiej
„Po spisku i o Spiszu”
MP
Góralskie Stow.
Agroturystyczne
Opracowanie i wydanie katalogu agrotury-
stycznego promującego walory regionu
MP
Góralskie Stow.
Agroturystyczne
Utworzenie produktu turystycznego opartego
na ziołach– organizacja szkoleń zielarskich
MP
Fun. Kulturalny Szlak Wydanie Publikacji „Polski Spisz” S. Figla
Obidowa
OW
Gmina Nowy Targ
Budowa placu zabaw
Ostrowsko
MP
Gminna Biblioteka
Publ.- Waksmund
Utworzenie Centrum internetowego przy bi-
bliotece - zakup komputerów
OW
Gmina Nowy Targ
Budowa chodnika oraz placu zabaw
Pyzówka
MP
Gmina Nowy Targ
Budowa placu zabaw w miejscowości Pyzówka
TiRM
Deja Katarzyna
Utworzenie przedsiębiorstwa oraz umożliwie-
nie prowadzenia działalności gospodarczej
Rzepiska
MP
BCK Dom Ludowy
Cykl imprez/zakup strojów dla zespołu TrzyPo-
toki
Łopuszna
OW
Gmina Nowy Targ
Budowa siłowni zewnętrznej
MP
Gospodarstwo
Jeździeckie S. Buła
„Konne zawody w Łopusznej formą aktywnego
wypoczynku”
MP
Gospodarstwo
Jeździeckie S. Buła
XV Konne zawody w Łopusznej oraz XI Mistrzo-
stwa Podhala w Zrywce Drzewa
Morawczyna
OW
Gmina Nowy Targ
Budowa placu zabaw
Niedzica
MP
Gmina Łapsze Niżne Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw
OW
Gmina Łapsze Niżne
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej
przy Ul.3 Maja oraz w ciągu drogi przy ul.
Św.Rozalii
MP
GOK Niedzica
„Kultywowanie spiskiej tradycji” - zakup stro-
jów ludowych i instrumentów dla zespołów
MP
Gościniec HATA
Szewczyk
Doposażenie obiektu noclegowego w nowe urzą-
dzenia multimedialne i odnowy biologicznej
MP
Janina Schlegel
Budowa parterowej wolnostojącej altany gri-
lowej przy gospodarstwie agroturystycznym
w Niedzicy
MP
Święty Marian
Montaż kolektorów słonecznych i doposażenie
pokoi gościnnych w gospodarstwie agroturyst.
MP
Ochotnicza Straż
Pożarna w Niedzicy
Promowanie i zachowanie lokalnego dziedzic-
twa poprzez utworzenie izby Tradycji przy OSP
OW
Parafia w Niedzicy
Remont kaplicy Św. Rozalii
MP
Stowarzyszenie
Gospodyń Wiejskich
„Kulinarne Dziedzictwo” – warsztaty gotowa-
nia
MP
Stowarzyszenie
Gospodyń Wiejskich
„Poznaj piękno stroju spiskiego” – warsztaty
szycia i haftu
MP
Stowarzyszenie
Gospodyń Wiejskich
Kultywowanie tradycji i kultury Spisza - zakup
butów regionalnych i pasów dla członków
SGW
MP
Gmina Łapsze Niżne Wyposażenie świetlicy w Niedzicy
MP
M.M.MED.Martinczak
Mariusz / Jurgów/
Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy
MP
M.M.MED.Martinczak
Mariusz / Jurgów/
Przeprowadzenie Szkolenia z zakresu nauki jaz-
dy na nartach dla mieszkańców LGD
TiRM
Furczoń Bożena /zam.
Leśnica/
Wdrożenie usług rekreacyjnych,stworzenie
miejsc prac –utworzenie Parku Miniatur w Nie-
dzicy
MP
Gościniec H.A.T.A.
Szewczyk
Utworzenie punktu informacji turystycznej
w obiekcie noclegowym
MP
Święty Marian
Wykonanie i zakup elementów placu zabaw,
doposażenie pokoi gościnnych/noclegowych
Niedzica Zamek
MP
Gmina Łapsze Niżne Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw
Nowa Biała
MP
Gminna Biblioteka
Publ. - Waksmund
Utworzenie Centrum internetowego przy bi-
bliotece - zakup komputerów
MP
Towarzystwo
Słowaków w Polsce
Ludowe granie czyli warsztaty muzyczne z gry
na skrzypcach, basach i akordeonie
MP
Towarzystwo
Słowaków w Polsce
Doposażenie zespołu Śpis w stroje ludowe tra-
dycyjne dla miejscowości Nowa Biała
MP
Towarzystwo
Słowaków w Polsce
Kultywowanie miejscowych obrzędów – zakup
sprzętu nagłaśniającego i organizacja imprez
kult.
OW
Gmina Nowy Targ
Remont chodnika wzdłuż ulicy Św. Katarzyny
OW
Gmina Nowy Targ
Budowa Placu zabaw w miejscowości
OW
Gmina Nowy Targ
Budowa Amfiteatru z zapleczem socjalnym
OW
Parafia Św. Katarzyny
Aleksandr.
Remont ogrodzenia i uporządkowanie terenu
wokół zabytkowej kaplicy Św.Marii Magdaleny
MP
Towarzystwo
Słowaków w Polsce
Razem ku przyszłości – organizacja imprezy
65-lecie zespołu Śpis
Trybsz
MP
Gmina Łapsze Niżne Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw
MP
OSP Trybsz
Izba pamięci i organizacja 100-lecia OSP Trybsz
OW
Parafia pw. Św. Elżbiety
w Trybszu
Remont chodnika wokół kościoła z początku XX
w. pw.Św. Elżbiety w Trybszu
MP
Gmina Łapsze Niżne Wyposażenie świetlicy w Trybszu
Rogoźnik
MP
Gminna Biblioteka
Publ.- Waksmund
Utworzenie Centrum internetowego przy bi-
bliotece - zakup komputerów
R
Bobek Jan
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz
dochodu poprzez inwestycje w środki trwałe
MP
Gmina Nowy Targ
Budowa placu zabaw w miejscowości Rogoź-
nik
Waksmund
MP
Gminna Biblioteka
Publ.- Waksmund
Utworzenie Centrum internetowego przy bi-
bliotece - zakup komputerów
OW
Gmina Nowy Targ
Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości