background image
Na Spiszu nr 2 (87) 2013 r.
3
CO WYDARZYŁO SIĘ NA SPISZU?
1 kwietnia
• Poświęcenie Domu Pogrzebo-
wego w parafii w Kacwinie
4 kwietnia
• Sprawdzian
w
szkołach
podstawowych
7 kwietnia
• Odpust Miłosierdzia Bożego
w Rzepiskach Bryjów Potok
10 kwietnia
• Gminne Eliminacje Konkur-
su Talentów w Gminie Łapsze
Niżne
17 kwietnia
• Konkurs Jednego Wiersza
w ZPO w Niedzicy
23 -25 kwietnia
• egzamin gimnazjalny
28 kwietnia
• Akcja Warkocze Białki. Ha-
pening zorganizowany przez
Bunkier Sztuki Kraków w celu
obrony nurtu rzeki Białki
1 maja
Wizytacja biskupa Jana Szkodo-
nia w parafii św. Bartłomieja
w Niedzicy
1–5 maja
• Długi weekend, podczas któ-
rego turyści licznie odwiedzili
nasz piękny zakątek Spisza
3 maja
• Rocznica uchwalenia konstytu-
cji 3 Maja 1791 rok
• Odpust Matki Bożej Królowej
Polski w Falsztynie
4 maja
Wystawa prac Dariusza Kędzier-
skiego Denver w zamku Duna-
jec w Niedzicy. Artysta w swo-
jej twórczości łączy malarstwo,
rzeźbę i rysunek.
5 maja
• Św. Floriana – patrona straży
pożarnej
6 maja
• Rozpoczęcie
egzaminów
maturalnych
26 maja
• Dzień Matki
• Festyn Rodzinny z okazji Dnia
Dziecka w Gminnym Ośrodku
Kultury w Niedzicy. Finał Kon-
kursu Talentów
29 maja
• Stowarzyszenie Historyków
Sztuki Muzeum -Zespół Zamko-
wy w Niedzicy gościło Radę Pro-
gramową Międzynarodowego
Centrum Kultury w Krakowie
z profesorem Jackiem Purchlą
dyrektorem Centrum na czele.
W spotkaniu uczestniczyli min.
prof. Maria Poprzęcka ,prof. An-
drzej Rottermund ,senator Ja-
nusz Sepioł ,dyrektor Muzeum w
Starej Lubowli Dalibor Mikulik.
Podczas spotkania omawia-
na była współpraca transgra-
niczna między muzeami Polski
i Słowacji na przykładzie Mu-
zeum Starej Lubowli i Muzeum
Niedzicy.
30 maja
• Boże Ciało
1-2 czerwca
• 700 lecie parafii św. Kwiryna
w Łapszach Niżnych
• Promocja książki „Z dziejów
Łapsz”, otwarcie Muzeum Pa-
rafialnego i Izby regionalnej
w Sypańcu
1 czerwca
• Otwarcie wystawy zbioro-
wej prac członków Towarzy-
stwa Przyjaciół Sztuk Pięk-
nych Oddział w Limanowej
w zamku Dunajec w Niedzicy.
Prace członków TPSP w więk-
szości amatorów prezentu-
ją różne dziedziny twórczości
malarstwo, rzeźbę i tkactwo
artystyczne.
7 czerwca
• Odpust Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Łapszance
8 czerwca
Festyn w Czarnej Górze
9 czerwiec
• Festyn z Patronem w Kacwinie
• Festyn w Trybszu
SPIS TREŚCI:
Wydarzenia Na Spiszu
W Lendaku nad grobem Wojciecha Halczyna .... 4
Relacja z konferencji w ZEW Niedzica SA” ......... 7
„Złota Różdżka” dla Czardasza z Niedzicy .......... 8
Konferencja, Sesja Rady
i hołd w Morskim Oku ................................. 9
Konferencja o rodzinie Zamoyskich
w Zakopanem i wycieczka na Spisz ............ 11
Uroczystość odpustowa przy kapliczce
na Kamiennym Polu we Frydmanie ............ 12
Festyn Rodzinny - Dzień Dziecka ..................... 13
„Dzień Rodziny” w Kacwinie ............................ 14
Tour de Pologne na Podhalu i Spiszu .............. 15
Ułatwienia w ewidencji ..................................... 15
Festiwal Barok na Spiszu, Niedzica 2013 ......... 16
Jubileusz Łapsz Niżnych .................................. 17
Wydawnictwa Na Spiszu
Fenomen jubileuszu Łapsz ............................... 18
Wznowienie wydania: „Na Spiszu”
i „Spiski kotlik dukatów” ............................ 19
Historia Na Spiszu
Jaki miał być hymn Niepodległej
Rzeczpospolitej? ........................................ 20
Białczańskie termy zmieniają nazwę i strategię 21
Polska zamazana – przykre! .............................. 22
Spotkania z Białą Damą .................................... 24
Małe bajania i Lindada .................................... 24
Ludzie Na Spiszu
Nowobilski – nazwisko typowo białczańskie .... 25
Wieści z gmin Na Spiszu
W Domu Ludowym ........................................... 27
Koszula dla Królowej Brytyjskiej ....................... 27
„Zabytkowe” nieporozumienia ......................... 28
Sportowe nagrody za miniony rok ................... 29
Przygotowania do śmieciowej rewolucji .......... 29
Będzie duże dofinansowanie ............................. 30
BUKOVINA Terma Hotel Spa
na Jubileuszowym 50. KFPP w Opolu ........ 31
Bukowianie z wizytą w Budapeszcie .................. 31
Zielone Świątki na Spiszu ................................. 32
Trójca Święta z Matką Boską w pełnej chwale .. 33
Festyn rodzinny w Czarnej Górze ..................... 34
Jak się na Śpisu modlono ............................... 34
Sport Na Spiszu
Sport w Zespole Placówek Oświatowych
w Łapszach Niżnych ................................... 36
Turystyka Na Spiszu
Wspomnienia łapszańskich gimnazjalistów
z wycieczki do Kotliny Kłodzkiej ..................... 38
Doliną Białej Wody na Polski Grzebień ............ 40
Wakacyjna wędrówka ...................................... 42
Gwara Na Spiszu
Skond sie wziyny muchy? ............................... 42
O Madeju rozbójniku ........................................ 43
Gwara i Tradycja Na Spiszu
Przi Krzizu ........................................................ 44
O Płanetniku... .................................................. 45
Boża Apteka ...................................................... 46
KTT i KNT ........................................................ 46
Zdrowie i Przyroda Na Spiszu
Ciekawy świat przyrody .................................... 47
Fakty Na Spiszu
Ruszył „Redyk Karpacki 2013”.......................... 48
„Nasze życie jest drogą... wędrówką...” ............. 49
Obradował XIX Kongres Euroregionu „Tatry” .... 50
Bankowość spółdzielcza – trzecią siłą... w Polsce ... 51
Mapa projektów dofinansowanych w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju SRSiO .............. 52