background image
Pismo
Z
WI¥ZKU
P
OL SKIE GO
S
PI SZA
• Czarna Góra • Dursztyn • Falsztyn • Frydman • Jurgów • Kacwin • Krempachy • £apszanka •
• £apsze Ni¿ne • £apsze Wy¿ne • Niedzica • Niedzica-Zamek • Nowa Bia³a • Rzepiska • Trybsz •
Nr 2 (87)
ROK 2013
ISSN 1234–2262
Cena: 4,00 zł
Tour de Pologne
zaproszenie i opis trasy,
s. 15
Rok Zamoyskich
s. 9-11
Redyk
Karpacki,
s. 48-49
Biała Woda – Białka
s. 40
Zapraszamy na Śpiską Watrę
, 7.07.2013
700-lecie
Łapsz Niżnych,
s. 2, 17–19
Festyn Rodzinny
w Niedzicy,
s.13
W Lendaku nad grobem
Wojciecha Halczyna,
s. 4–6