background image
Na Spiszu nr 2 (87) 2013 r.
2
Fotoreportaż
Na Spiszu
700-lecie Łapsz Niżnych
F
otogr
afie: J
. i W
. Jamróz