background image
Na Spiszu nr 3 (84) 2012 r.
3
CO WYDARZYŁO SIĘ
NA SPISZU?
29 czerwiec
• Zakończenie roku szkolnego
2011/2012
• Odpust w parafii św. Piotra
i Pawła w Łapszach Wyżnych
30 czerwiec
• Prezentacja projektu Inkowie
w zamku Dunajec- to fakt, czy
legenda? Efekty swojej pracy
przedstawiły uczennice łap-
szańskiego gimnazjum w zam-
ku Dunajec w Niedzicy
• wernisaż prac uczestników kon-
kursu o tematyce 600 lecie aktu
zastawu XVI Miast Spiskich
w zamku Dunajec w Niedzicy
1 lipiec
• Śpiska Watra – występy zespo-
łów regionalnych na terenie
GOK w Niedzicy
8 lipiec
Wizyta dzieci i młodzieży z Bia-
łorusi z ks. Grzegorzem Książ-
kiem w parafii Łapsze Niżne
14-15 lipiec
• Wielkie Spiskie Granie w Łap-
szach Niżnych
22 lipiec
• Odpust św. Magdaleny w parafii
św. Katarzyny w Nowej Białej
26 lipiec
• Odpust św. Anny w para-
fii p.w. Wszystkich Świętych
w Kacwinie
11 sierpień
• I Festiwal muzyki baroku
na Spiszu w Niedzicy. Koncert
Polskiej Orkiestry XVIII wieku
15 sierpień
• Odpust na Wniebo-
wzięcie Naj-
świętszej Ma-
rii Panny
w parafii
św. Kwiryna w Łapszach
Niżnych
19 sierpień
• Koncert baroku na Spiszu
we Frydmanie w ramach I Festi-
walu muzyki baroku. Zespół in-
strumentów dawnych Intrada
24 sierpień
• Odpust w parafii św. Bartłomie-
ja Apostoła w Niedzicy
• Koncert baroku na Spiszu
w Niedzicy w ramach I Festi-
wal muzyki baroku w wykona-
niu Octava Ensemble
25 sierpień
• Promocja książki dr Jerzego
Roszkowskiego „Zapomniane
Kresy” Spisz, Orawa, Czadec-
kie w świadomości i działaniach
Polaków 1895 -1925 w zamku
niedzickim
1 wrzesień
• Odsłonięcie tablicy pamiąt-
kowej poświęconej Ewie Po-
lak -Trajdos na zamku Dunajec
w Niedzicy
2 wrzesień
• 130 lat Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Łapszach Wyżnych
3 wrzesień
• Rozpoczęcie roku szkolnego
2012/2013
9 wrzesień
• Dożynki w gminie Łapsze Niżne.
Konkurs dożynkowych wieńcy.
Pożegnanie lata 2012 r.
14 wrzesień
• XV lecie Zespołu Elektrowni
Wodnej S.A w Niedzicy
21- 23 wrzesień
• Międzynarodowy
Puchar Głowatki
Oprac. E. Łukuś
SPIS TREŚCI:
Historia Na Spiszu
O historii Zakonu Bożogrobców ......................... 4
Gdzie jest grób św. Elżbiety Węgierskiej?  .......... 7
Sama droga, jest już celem  ................................ 8
Długi sprzed wieków  ......................................... 9
Dzieci i młodzież z Białorusi w Łapszach Niżnych  .11
Fakty Na Spiszu
Śpisko Watra  .................................................. 12
Spotkanie samorządowców z wojewodą ........... 12
Tablica pamięci dr Ewy Polak-Trajdos  ............. 13
Biografia Ewa Polak-Trajdos  ........................... 13
Jubileusz 15-lecia „ZEW Niedzica SA”  ............ 14
Święto w elektrowni, i obawy  ........................... 15
I Światowy Zjazd Orawian  ................................ 17
„Śpiewające Rafałki” z Wilna z wizytą
w Kacwinie na Spiszu  ................................ 17
Gminne Dożynki połączone z Pożegnaniem lata  ..18
„Wielkie Spiskie Granie”  ................................. 19
Stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej 
i poświęcenie samochodu strażackiego
w Łapszach Wyżnych  ................................. 20
Sabałowe Bajania - pasowano nowych zbójników!  ..22
Nadzwyczajny Kongres Związku 
  Euroregion „Tatry” A.D. 2012 ..................... 23
„Śpisoki” w Tiszaujvaros .................................. 24
„Pola Nadziei” po raz trzeci na Spiszu  ............. 24
VII Zawody modeli makiet zdalnie sterowanych – 
Czarna Góra  ............................................... 25
Barok na Spiszu 2012  ..................................... 26
Ludzie Na Spiszu
Poszerzony CV (cz.6)  ...................................... 30
Jest demokracja: Radio Alex jeszcze nadaje... .. 33
Wydawnictwa Na Spiszu
Nowości wydawnicze  ....................................... 34
Jerzy M. Roszkowski, Recenzja książki
Spisz– kraina wielu kultur........................... 35
Siedem wieków zamków. Lubowla i Dunajec .... 38
Inwestycje Na Spiszu
Co dalej z drogą Trybsz – Czarna Góra? ........... 39
„Zakopianką” przez Białkę do Jurgowa ............. 40
Opinie Na Spiszu
W kraju i na świecie – warto wiedzieć!  ............ 41
Tradycja i Zdrowie Na Spiszu
Tradycja święcenia zboża wciąż żywa... ........... 43
Boża apteka ..................................................... 43
Przyroda Na Spiszu
Ciekawy świat przyrody  ................................... 44
Środowisko Na Spiszu
Sezon palenia... w piecach przed nami ............. 45
Polska wyprawa naukowa do Peru  ................... 45
Felieton Na Spiszu
Nie oddamy Chinom Związku Radzieckiego ..... 46
Poezja Na Spiszu ................................... 48
Oświata Na Spiszu
Grupa wsparcia rodziców działających 
  dla dobra dziecka ....................................... 49