background image
Na Spiszu nr 3 (84) 2012 r.
2
Fotoreportaż
Na Spiszu
Śpisko Watra 2012
HoŁD Śp. WoJCiECHoWi HaLCZYNoWi W 80. roCZNiCĘ ŚMiErCi
f
ot. D
. Mi
laniak
f
ot. M. Gotkiewicz
„Drenka Polska”
Tańce w wykonaniu węgierskiego zespołu
„Mali Spiszacy” z Łapsz Niżnych
Zespół Hajduki z Łapsz Wyżnych