background image
Pismo
Z
WI¥ZKU
P
OL SKIE GO
S
PI SZA
• Czarna Góra • Dursztyn • Falsztyn • Frydman • Jurgów • Kacwin • Krempachy • £apszanka •
• £apsze Ni¿ne • £apsze Wy¿ne • Niedzica • Niedzica-Zamek • Nowa Bia³a • Rzepiska • Trybsz •
Nr 3 (84)
ROK 2012
ISSN 1234–2262
Cena: 4,00 zł
Wielkie Spiskie
Granie,
str. 19
15-lecie elektrowni
w Niedzicy,
s.14
VII Zawody modeli makiet zdalnie
sterowanych – Czarna Góra,
s. 25
Sabałowe Bajania
str. 22
Historia
Bożogrobców
str. 4
fot. W. Gorgolewski
fot. A. Morawski
f
ot. J
. K
ow
alczyk
f
ot. J
. K
ow
alczyk
f
ot. K. Haładyna
f
ot. Fr
. P
a
y
erhin
fot. J. Jamróz
Festiwal muzyki
BAROKU NA SPISZU
więcej na str.: 26–29, 50–51
O tegorocznych Dożynkach piszemy na str. 18