background image
Na Spiszu nr 3 (88) 2013 r.
55
Andrastanya k. Edeleny jedno z miejsc przesiedleńców z Derenku,
sierpień 2013 r.
... na Zawodach Jeździeckich w Rogoźniku
Wizyta przedstawicieli węgierskiego LGD na Spiszu, maj 2013 r.
Spotkanie przedstawicieli LGD ze Spisza, Podhala oraz Wielkopolski
Łapsze Niżne, 17.04.2013 r.
Cmentarz Derenczan zamieszkałych i pochowanych
w Emod-Istvanmajor
... i podczas Dnia Polowaca w Jurgowie
Promocja SRSiO na Śpiskiej Watrze w Niedzicy...
Wizyta przedstawicieli węgierskiego LGD na Spiszu, maj 2013 r.
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie
Artykuł na stronach 52–55 opracowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2007-2013 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Europejski Fundusz Rolny
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Artykuł
sponsorowany