background image
Na Spiszu nr 4 (85) 2012 r.
3
Zarząd Związku Polskiego Spisza
oraz Redakcja gazety „Na Spiszu”
składają Naszym Czytelnikom i Ofiarodawcom
najserdeczniejsze życzenia zdrowych
i Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2013 roku
CO WYDARZYŁO SIĘ
NA SPISZU?
5–7 października
Derenczanie odwiedzają górali
na Spiszu i Podhalu. Uczestni-
czą w odpuście Matki Bożej Ró-
żańcowej w Białce Tatrzańskiej
14 października
X Dzień Papieski w Rzepiskach
Grocholów Potok
Odpust Matki Bożej Różańco-
wej w parafii św. Sebastiana
w Jurgowie
1 listopada
Odpust w parafii Wszystkich
Świętych w Kacwinie
6 listopada
Konkurs Wiedzy o Spiszu dla
uczniów szkół podstawowych
i Regionalny Konkurs Wiedzy
o Spiszu i Podhalu dla gimna-
zjalistów w Czarnej Górze
10 listopada
Mecz charytatywny na rzecz
Michałka w hali sportowej
w Niedzicy
13–14 listopada
Nagrania do filmu o ks. J.
Tischnerze „Jego oczami”
w Jurgowie
11 listopada
Opust w parafii św. Marcina
w Krempachach
17 listopad
Odpust w parafii św. Elżbiety
Węgierskiej w Trybszu
1 grudnia
Mecz ministrantów dekana-
tu Niedzica w hali sportowej
w Niedzicy
2 grudnia
Odpust św. Andrzeja w kaplicy
Niedzica Zamek
8 grudnia
Konferencja Akt u Zastawu XVI
Miast Spiskich w zamku Duna-
jec w Niedzicy
9 grudnia
Promocja książki „ Kultura ludo-
wa Górali Spiskich” pod redak-
cją Urszuli Janickiej – Krzywdy
w zamku Dunajec w Niedzicy
11 grudnia
Poświęcenie i oddanie do użyt-
ku nowego ronda w Niedzicy
15 grudnia
Zjazd Walny Związku Polskiego
Spisza w Niedzicy
Opracowała: E. Łukuś
SPIS TREŚCI:
Tradycja Na Spiszu
Po co Ci Boże Narodzenie? ............................... 4
Z mroków w światło – refleksje
Bożonarodzeniowe ............................................ 4
Święto Trzech Króli w tradycji ludowej
Spiszaków ................................................... 5
Fakty Na Spiszu
30. rocznica śmierci Jana Plucińskiego .............. 6
Most im. Jana Plucińskiego ............................... 7
Kraków: Apteka już nie węgierska ...................... 8
Złodzieje na Spiszu ........................................... 9
Złote Gody ....................................................... 10
Zmarł Ojciec Adam Błachut OFM ..................... 11
Niedzicki akcent w polskiej wyprawie
naukowej do Peru ....................................... 12
Wiedzy nigdy za dużo ....................................... 17
Zdobywanie Tatr ............................................... 18
X Jubileuszowy Dzień Papieski
w Rzepiskach 2012 ..................................... 19
Zostań bohaterem i zmieniaj świat na lepsze
- Szlachetna Paczka 2012 ........................... 21
„Pola Nadziei – 2012” – Podsumowanie ........ 22
Niedzickie Rondo i… ....................................... 22
XII Walny Zjazd Związku Polskiego Spisza ...... 23
Historia Na Spiszu
Historia znowu puka do naszych drzwi ............ 22
„Podhalańskie i spiskie drogi
do niepodległości” AD 2012 ....................... 25
Wydarzenia Na Świecie
W kraju i na świecie – warto wiedzieć! ............. 26
Wydarzenia Na Spiszu
Zmarł Władysław Trebunia-Tutka .................... 27
600-lecie zastawu miast spiskich
Koronie Królestwa Polskiego ..................... 28
Powiat przeciw prywatyzacji zapory w Niedzicy 29
Wiadomości z Bukowiny Tatrzańskiej ............... 30
Sport i region Na Spiszu
Olimpiada 2020 pod Tatrami?
Snowboard w Jurgowie? ............................. 33
Przyroda Na Spiszu
Ciekawy świat przyrody ................................... 35
Rzuć ziarenko do karmnika ............................... 36
Tradycja Na Spiszu
Górale polscy dziedzicami pasterskich tradycji
Wołochów .................................................. 37
Wołosi na Podhalu i Spiszu ............................. 38
Wydawnictwa Na Spiszu .......................... 39
Ludzie Na Spiszu
Poszerzony CV (cz.7) ....................................... 40
Moje dwie babcie ............................................. 43
Osadnicy z Derenku w Białce ........................... 44
Pani ze Skałki – Pustelnica Polskiego Spisza .. 45
Moja Zambia .................................................... 46
Świetlica w Dursztynie ...................................... 48
Felieton Na Spiszu
Spisz w językowym obrazie świata
społecznego mieszkańców Niedzicy ........... 49
Panikować? Czy nie? ....................................... 51
Grupa wsparcia w Łapszach Niżnych
– kilka refleksji i podsumowań .................. 53
Gmina Łapsze Niżne ........................................ 54
Spisz – region przygraniczny, zasobny w dobra
natury i kultury, bogaty intelektem ludzkim,
gościnny i otwarty na współpracę ............... 57
Zarząd Związku Polskiego Spisza
oraz Redakcja gazety „Na Spiszu”
składają Naszym Czytelnikom i Ofiarodawcom
najserdeczniejsze życzenia zdrowych
i Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2013 roku