background image
Na Spiszu nr 4 (85) 2012 r.
10
1. Biegun Cecylia i Józef
2. Bigos Zofia i Jan
3. Błachut Małgorzata i Franciszek
4. Brynczka Józefa i Jan
5. Budz Anna i Józef
6. Gromada Katarzyna i Stanisław
7. Gryglak Małgorzata i Michał
8. Gurczak Józefa i Jan
9. Hatała Zofia i Jan
10. Horniczak Helena i Jan
11. Horniczak Ludmiła i Stefan
12. Janos Helena i Jakub
13. Kalata Maria i Andrzej
14. Kiedziuch Franciszka i Władysław
15. Kłak Agnieszka i Piotr
16. Kłak Marta i Józef
17. Kowalczyk Anna i Jan
18. Kowalczyk Maria i Franciszek
19. Kowalczyk Maria i Stanisław
20. Krzysik Anna i Józef
21. Molitoris Małgorzata i Franciszek
22. Molitorys Maria i Józef
23. Pacyga Maria i Jan
24. Pawlica Felicja i Franciszek
25. Piątek Anna i Józef
26. Sołtys Emilia i Franciszek
27. Sołtys Maria i Dominik
28. Stanek Maria i Jan
29. Surma Maria i Walenty
30. Szczechowicz Helena i Edward
31. Święty Anna i Wendelin
32. Święty Katarzyna i Józef
33. Wójcik Irena i Józef
Uroczystości Jubileuszowe, które
odbyły się w Restauracji „NOWAK”
w Łapszach Niżnych przeprowadziła
Pani Ludmiła Wojtas - Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego. Jubilaci
zostali odznaczeni przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej medalami,
które w imieniu Państwa wręczył im
Wójt Gminy Łapsze Niżne Pan Paweł
Dziuban. Obecni na uroczystości;
Przewodnicząca Rady Gminy - Pani
Helena Klimczak, Sekretarz Gminy
- Pan Robert Wodziak, Skarbnik
Gminy – Jacek Jachymiak, życząc
powodzenia na następne lata, wręczyli
Szanownym Jubilatom upominki,
dyplomy i kwiaty. Po dekoracji, Wójt
Gminy wzniósł uroczysty toast
po czym zostało odśpiewane dla
Jubilatów „100 lat”. Aby uczcić tę
niecodzienną rocznicę przygotowano
uroczysty poczęstunek. Spotkanie
przebiegało w ciepłej atmosferze,
przepełnionej wspomnieniami ze
wspólnie spędzonych lat.
Złote Gody
W dniu 27 września 2012 roku odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu
8
50-lecia Pożycia Małżeńskiego w gminie Łapsze Niżne. Jubileusz 50-lecia
obchodzili w tym roku:
Fakty
Na Spiszu