background image
Pismo
Z
WI¥ZKU
P
OL SKIE GO
S
PI SZA
• Czarna Góra • Dursztyn • Falsztyn • Frydman • Jurgów • Kacwin • Krempachy • £apszanka •
• £apsze Ni¿ne • £apsze Wy¿ne • Niedzica • Niedzica-Zamek • Nowa Bia³a • Rzepiska • Trybsz •
Nr 4 (85)
ROK 2012
ISSN 1234–2262
Cena: 5,00 zł
Boże Narodzenie na Spiszu
strony 4–6
Niedzicki akcent
w polskiej
wyprawie naukowej
do
Peru
,
s. 2, 12
Wiedzy nigdy za dużo,
Konkurs wiedzy o Spiszu,
s. 17
600-lecie zastawu
miast spiskich
Koronie Królestwa
Polskiego,
s. 28
Nowy zespół folklorystyczny
w Czarnej Górze!,
s. 60
OLIMPIADA 2020
POD TATRAMI?,
s. 33
X Jubileuszowy
Dzień Papieski
w Rzepiskach 2012,
s. 19
Historia znowu
puka do naszych
drzwi,
s. 22
Wołosi na Podhalu
i Spiszu,
s. 38
f
ot. J
. K
ow
alczyk
f
ot. J
. B
udz
f
ot. A. Mor
a
wski
f
ot. P
. Ły
dek