background image
Na Spiszu nr 1 (82) 2012 r.
4
Folklor
Na Spiszu
„Śpiskie Zwyki” to dwudniowy
konkurs, podczas którego uczestnicy
mogą zaprezentować na różne sposoby
kulturę swojej „Małej Ojczyzny”. Mogą
to zrobić indywidualnie podczas sobot-
niego konkursu: gawędziarzy, skrzyp-
ków solistów, solistów śpiewaków czy
grup śpiewaczych, bądź też zaprezen-
tować się podczas niedzielnego prze-
glądu zespołów regionalnych.
Do sobotniego konkursu zgłosiło
się w tym roku 48 uczestników, najwię-
cej skrzypków instrumentalistów, bo aż
21 skrzypków, 11 gawędziarzy, 7 soli-
stów śpiewaków, 9 grup śpiewaczych.
Werdykt jury był następujący:
W konkursie instrumentalistów -
skrzypków :
Kategoria dorosła:
Cztery równorzędne I miejsca
Tradycja na Spiszu
wciąż żywa
Tradycja to spuścizna po naszych przodkach. Skarbnica, którą
po nich odziedziczyliśmy to: gwara, strój, obrzędy, zwyczaje,
tańce i muzyka. Niestety dziś kultura ludowa występuje tylko
fragmentarycznie w wiejskim życiu. Wiele zwyczajów, obrzę-
dów odchodzi w zapomnienie. To właśnie dzięki takim prze-
glądom jak „Śpiskie Zwyki” jest szansa na ocalenie dziedzictwa
kulturowego dla przyszłych pokoleń.
otrzymują:
Grzegorz Kowalczyk z Łapsz Niżnych,
Jan Pacyga z Kacwina, Sylwester Fic
z Łapsz Niżnych, Joanna Jezierczak
z Czarnej Góry.
Dwa równorzędne II miejsca
otrzymują:
Małgorzata Zapletal z Jurgowa i Klau-
dia Jurkowska z Frydmana
Specjalne wyróżnienie dla Karo-
la Żołądka za prezentację weselnego
repertuaru.
Kategoria młodzieżowa:
I miejsce otrzymuje:
Adrianna Złahoda z Czarnej Góry
Cztery równorzędne II miejsca
otrzymują:
Magdalena Dziurka z Jurgowa, Mag-
dalena Pirchała z Łapsz Niżnych, Pa-
tryk Kaczmarczyk z Trybsza i Jakub
Złahoda z Czarnej Góry
Trzy równorzędne III miejsca
otrzymują:
Anna Plucińska z Jurgowa, Kamil
Bratkowski z Dursztyna i Adam Ta-
żyk z Frydmana
Trzy równorzędne IV miejsca
otrzymują:
Marcin Turkot z Trybsza, Bartłomiej
Gaździak z Frydmana i Jakub Ferko
z Frydmana
Kategoria dziecięca:
I miejsce otrzymuje:
Natalia Waniczek z Dursztyna
II miejsce otrzymuje:
Julita Kapołka z Łapsz Niżnych
Specjalne wyróżnienie dla Szymona
Horoby i Jana Pacygi za pokoleniowe
muzykowanie.
W konkursie śpiewaków solistów:
Kategoria dorosłych
I miejsce otrzymuje:
Małgorzata Zapletal z Jurgowa
II miejsce otrzymuje:
Agnieszka Chmiel z Niedzicy
Kategoria młodzieżowa
I miejsce otrzymuje:
Maria Błachut z Łapsz Niżnych
II miejsce otrzymuje:
Gabriela Wiśniowska z Niedzicy
Kategoria dziecięca
I miejsce otrzymuje:
Julita Kapołka z Łapsz Niżnych
II miejsce otrzymuje: