background image
f
ot. J
. B
udz
f
ot. J
. K
ow
alczyk
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Pismo
Z
WI¥ZKU
P
OL SKIE GO
S
PI SZA
• Czarna Góra • Dursztyn • Falsztyn • Frydman • Jurgów • Kacwin • Krempachy • £apszanka •
• £apsze Ni¿ne • £apsze Wy¿ne • Niedzica • Niedzica-Zamek • Nowa Bia³a • Rzepiska • Trybsz •
Nr 1 (82)
ROK 2012
ISSN 1234-2262
Cena: 4,00 zł
W piątek, 9 marca 2012 r. w stacji narciarskiej Rusin - SKI odbyła się
uroczysta gala na zakończenie IX edycji plebiscytu, którego Województwo
Małopolskie wraz z Gazetą Krakowską jest współorganizatorem.
Czytaj na str. 30
Najlepsza Stacja Narciarska
w Małopolsce 2011/2012
600 lat Zastawu Spiskiego
(1412 – 2012)
Zastaw spiski, to
skutek traktatu podpisa-
nego równo 600 lat temu,
w dniu 15 marca 1412 na
zamku w Lubowli, a tak-
że umowy zawartej póź-
niej w dniu 8 listopada
1412 w Zagrzebiu (obec-
nie w Chorwacji) między
królem węgierskim i nie-
mieckim
Zygmuntem
Luksemburskim a kró-
lem Polski Władysławem
Jagiełłą.
Czytaj na str. 20
11 lutego 2012 roku odbyła się promo-
cja książki Z dziejów Frydmana, którą mo-
żemy uznać za ponadczasową. Została ona
wydana z okazji 700- lecia istnienia wsi.
Więcej na str. 9
FRYDMAN
dziejów opisanie
Wiosna...,
ach to Ty!
Drodzy Spiszacy!
Świąt
pełnych wiary,
nadziei i miłości!
Niech
Zmartwychwstały
wprowadzi Was
w nowe życie,
życzy zespół
„Na Spiszu”
f
ot. S
. K
usiak
f
ot. J
. B
udz