background image
51
„Na Spiszu” nr 3 (72) 2009 r.
Konf. sieci małop., Kraków 22.09.2008 r.
Promocja Spisza na Podlasiu, Sokółka 8-9.08.2009 r.
Walny zjazd LGD-SRSiO, remiza OSP Łapsze Niżne 6.05.2009 r.
Gminne dożynki, Kacwin 6.09.2009 r.
Szkolenie Zarządu i Rady LGD, Łapsze Niżne 11-12.09.2009 r.
Białystok, 20.03.2009 r.
Walny Zjazd LGD, Łapsze Niżne 30.08.2009 r.
Niemcy z Turyngii w Bukowinie, 5.03.2009 r.
Z działalności Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy