background image
23
„Na Spiszu” nr 4 (69) 2008 r.
dzi, którzy opowiadają o swoich charakterystycznych za-
wodach. Biorą udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” 
oraz korzystają z biblioteki. W ostatnich dniach we wszyst-
kich punktach do grzecznych dzieci przybył Św. Mikołaj. 
Maluchy z przejęciem odbierały prezenty, miały okazję za-
prezentować programy artystyczne oraz osobiście porozma-
wiać z przybyłym Gościem. Rodzice są bardzo zadowoleni 
z możliwości posyłania pociech do punktów przedszkolnych 
w swoich miejscowościach,  zwłaszcza że za opiekę i wyży-
wienie nie muszą płacić. A oni mogą spokojnie zorganizo-
wać swój czas, będąc jednocześnie spokojnymi, że ich dzieci 
mają zagwarantowaną realizację zamierzeń dydaktycznych, 
dotyczącą przygotowania do nauki w szkole.
Projekt jest realizowany od 1 października 2008 do 31 
września 2010 roku i należy zaznaczyć, iż obecnie realizacja 
tego projektu wskazuje na ogromną potrzebę przedłużenia 
go o następne dwa lata. Dlatego tez Gmina Łapsze Niżne bę-
dzie składała w 2009 roku wniosek o przedłużenie projektu 
o następne dwa lata, czyli 2010-1012.