background image
3
„Na Spiszu” nr 3 (68) 2008 r.
V EDYCJA KONKURSU „BLIŻSZE
OJCZYZNY- MAŁOPOLSKA”
W dniu 24 października 2008 roku w auli „Florian-
ka” Państwowej Szkoły Muzycznej w Krakowie, został 
nagrodzony konkurs dotyczący edukacji regionalnej. 
Organizatorem konkursu było: Małopolskie Kurato-
rium Oświaty w Krakowie i Małopolskie Centrum Kul-
tury „Sokół” w Nowym Sączu. W powiecie nowotarskim 
brały udział tylko szkoły podstawowe z Kacwina, Nie-
dzicy, Sromowiec Niżnych oraz Gimnazjum w Łapszach 
Niżnych. Wszystkie  wymienione  placówki  oświatowe 
znalazły się na liście najlepszych w Małopolsce. Komi-
sja w minionym roku szkolnym sprawdzała formy i me-
tody realizacji edukacji regionalnej.
Łapszańska Gmina może być dumna, gdyż aż trzy 
placówki zostały laureatami nagrody. I miejsce zdobyła 
Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Kacwinie i Gim-
nazjum w Łapszach Niżnych oraz III miejsce otrzyma-
ła Szkoła Podstawowa w Niedzicy. Pracę szkół doceniła 
Rada Gminy w Łapszach Niżnych, przyznając szkołom 
nagrody pieniężne. 
 
 
red
W GOŚCINNEJ NIEDZICY PO RAZ DRUGI
Konkurs wiedzy
o Spiszu i Podhalu
Niedzica 28.10.2008 r.
„Ej, ta nasa Niedziyco, jest miyndzy górami,
ej, ale jij dziedzina, zodno nie wyrówno”
W dniu 28.10. 2008 r. w Szkole Podstawowej w Nie-
dzicy (tak jak w zeszłym roku), odbył się KONKURS 
WIEDZY O SPISZU dla szkół podstawowych i VIII RE-
GIONALNY KONKURS WIEDZY O SPISZU I POD-
HALU dla szkół gimnazjalnych.
Konkurs  rozpoczął  się  śpiewająco,  gdyż  gru-
pa dziewcząt z miejscowej szkoły przywitała uczestni-
ków, śpiewając kilka przyśpiewek spiskich. Występ po-
traktowano jako dobry znak: konkurs będzie przebiegał 
śpiewająco – stwierdzono. Tak się też stało. Nie tylko 
Uczniowie ze sromowskiej i kacwińskiej szkoły
Organizatorzy i nauczyciele - opiekunowie uczniów
biorących udział w konkursie
Uczniowie ze sromowskiej i kacwińskiej szkoły